Mänskliga rättigheter - därför är de viktiga | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 2
  • 1065
  • PDF

Mänskliga rättigheter - därför är de viktiga | Diskuterande text

En diskuterande text som handlar om mänskliga rättigheter och varför de är viktiga att känna till och ha kunskap om. Här resoneras kring varför det är viktigt att de mänskliga rättigheterna fortsätter finnas genom att vissa rättigheter redogörs för med exempel.

Utdrag

Därför är de mänskliga rättigheterna, och goda kunskaper om dem, viktiga!

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering. Så lyder artikel 7 i de mänskliga rättigheterna, men ändå är det miljontals människor som diskrimineras och anses mindre värda pga deras låga ¨placering bland de olika raserna¨.
Även om alla länder i världen skrev under denna deklaration så är det ändå många länder som inte följer allt som står och många människor vet inte om deras egna rättigheter. Och eftersom vi inte vet om vilka rättigheter vi har så förlorar vi dem mer och mer.
Att vi alla vet om vilka rättigheter vi har är extremt viktigt, för det är genom vår kunskap om rättigheterna som vi kan få de att fortsätta gälla i framtiden. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna handlar om att alla människor är lika mycket värda, de mänskliga rättigheterna gäller för alla, länderna ska skydda alla medborgare så de känner sig säkra, man ska få gifta sig med vem man vill, tro på vad man vill, ha vilket gud man vill, alla länder... Köp tillgång för att läsa mer

Mänskliga rättigheter - därför är de viktiga | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.