Mänskliga rättigheter och demokrati | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • B
 • 2
 • 1048
 • PDF

Mänskliga rättigheter och demokrati | Essä

En essä där eleven diskuterar mänskliga rättigheter och demokrati. Detta görs bland annat med avstamp i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och med fokus på vad som krävs för att demokrati ska fungera.

Notera att källor saknas.

Elevens kommentar

Ett förslag på en förbättring är att inte skriva ut hela artikelns text (FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna) utan endast en lite mindre del av den.

Utdrag

"Demokrati är ett ord som just betyder ”folkmakt/folkstyre”, det handlar om att en stat tar hänsyn till samhällets gemensamma behov och styr landet utifrån det. Med det menas att det är folket som är med och bestämmer om hur landet ska styras och inte en enskild person/personer som i en diktatur. Denna princip implicerar alltså att allas röst väger lika mycket.

Det vi vet är att demokratin utgår från att alla människor har lika värde och det ställer de flesta upp på, men vad betyder ”lika värde” egentligen? Är det vad som krävs för att en demokrati ska fungera?"... Köp tillgång för att läsa mer

Mänskliga rättigheter och demokrati | Essä

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra sammanfattat i texten