Mänskliga rättigheter i Angola | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 3
  • 1483
  • PDF

Mänskliga rättigheter i Angola | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om de mänskliga rättigheterna i Angola. Eleven undersöker i vilken utsträckning de uppfylls och varför de på många sätt kränks.

Utdrag

Angola är ett väldigt stort land till ytan. Befolkningen är dock ungefär bara dubbelt så stor som Sveriges. Landet ligger på den afrikanska kontintenten och gränsar till länderna Zambia, Namibia och Kongo. Angola är ett rikt land på grund av deras naturresurser så som olja och diamanter. Diamanter är Angolas huvudexportvara. Angola var också en Portugisisk koloni från början på 1500-talet framtill 1975. Portugal har haft en stor inverkan på landet och dess officiella språk är portugisiska. Landets huvudstad heter Luanda och har åtta miljoner invånare. Angola en republikansk konstitution sen 2010 men beroende på hur man ser det så skulle man kunna definiera det som en diktatur. Landet är extremt korrupt och det är väldigt lätt att få som man vill om man har pengar, ungefär som i Brasilien och Ryssland.

I Angola så har alla människor samma rösträtt vilket innebär att de politiska rättigheterna uppfylls. Men egentligen kan man inte säga att de politiska rättigheterna uppfylls eftersom att landet är så extremt korrupt. Detta leder till att det är väldigt lätt att vinna val och få människors röster om man har pengar. Det gör i sin tur att det är svårt att styra landet rätt, om de som styr landet styr landet av en anledning så finns det stor risk att det kommer styras fel . Angola har stor tillgång till internet vilket gör det lätt för medborgarna att sprida propaganda och politiska åsikter via sociala nätverk. Dock så förföljs och mördas många journalister och den enda stora tidningen i landet, Jornal de Angola, är statligt ägd vilket resulterar i att nyhetsflödet alltid styrs av regeringen vilket självfallet inte ger en sanningsenlig bild .

Att en befolkning inte har yttrandefrihet och tryckfrihet ger stora konsekvenser. Befolkningen blir manad att inte utrycka sina åsikter och det gör att ...... Köp tillgång för att läsa mer

Mänskliga rättigheter i Angola | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Mänskliga rättigheter i Angola | Fördjupningsuppgift.