Mänskliga rättigheter i Kina | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 1
 • 1324
 • PDF

Mänskliga rättigheter i Kina | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som behandlar olika aspekter inom Kinas bristande mänskliga rättigheter, genom att belysa samhällsapparaten i landet. Eleven utgår ifrån följande två frågeställningar:

- Vilka blir konsekvenserna av USA och Sveriges syn på situationen med mänskliga rättigheter?
- Hur ser det kinesiska samhället ut pga. situationen med mänskliga rättigheter?

Notera att källhänvisning saknas.

Studienets kommentar

Notera att underrubriken "Korruption" förekommer i två delar.

Innehåll

- Vilka blir konsekvenserna av USA och Sveriges syn på situationen med mänskliga rättigheter?
-- USA
-- Sverige
- Hur ser det kinesiska samhället ut pga. situationen med mänskliga rättigheter?
-- Fattigdomen
-- Diskriminering
-- Yttrandefrihet
-- Korruptionen
-- Rättsväsendet
-- Demokrati
-- Inflytande över domstolar och polis
-- Mänskliga rättigheter konventionen
-- Påverka Kina

Utdrag

Under de senaste decennierna har Kina blivit en allt viktigare handelspartner för Sverige. Detta beror på Kinas snabba ekonomiska tillväxt och ökande ekonomisk integrering med omvärlden, framför allt sedan landet tillträdde WOT år 2001. Idag är Kina Sveriges största handelspartner i Asien och landet får allt mer central roll som bas för svenska företag när det gäller produktion och inköp. Den ekonomiska utvecklingen i Kina skapar stora möjligheter för svenskt näringsliv. Innan Kina blev... Köp tillgång för att läsa mer

Mänskliga rättigheter i Kina | Instuderingsfrågor

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-16
  jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-03-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra skivet !!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2015-06-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaa