Mänskliga Rättigheter: Nordkorea | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 6
 • 2599
 • PDF

Mänskliga Rättigheter: Nordkorea | Utredande text

En utredande text som handlar om Nordkorea och FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Eleven redogör för landets historia och uppkomst, och förklarar sedan hur och på vilka punkter som Nordkorea kränker de mänskliga rättigheterna. Landets situation diskuteras även från ett konfliktlösningsperspektiv.

Elevens kommentar

Andra grammatiska formuleringar och genomläsning en extra gång.

Innehåll

Nordkoreas eventuella kränkning av konventionen gällande de mänskliga
rättigheterna

- Inledning
- Syfte
- Metod och material
- Situation och problem
- Orsaker
- Lösning
- Källförteckning

Utdrag

Nordkorea skapades de facto i December 19451, under en konferens i Moskva. Koreahalvön hade dessförinnan under många år varit ockuperad av Kejsardömet Japan, liksom merparten av östra Asien, och nu så fördes dialoger mellan segermakterna från Andra Världskriget gällande hur man skulle hantera det politiska kaos som rådde efter Japans hastiga kapitulation och tillbakadragande från sina... Köp tillgång för att läsa mer

Mänskliga Rättigheter: Nordkorea | Utredande text

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Universitet nivå, väl strukturerad och nyanserad.
 • 2015-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den är bra skriven och man fattade allt
 • 2015-03-31
  Skriven av Studerande på Termin 3
  bra utredande text fattas källor
 • 2015-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra mycket bra jätte bra