Mänskliga rättigheter - Utbildning | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 6
  • 2152
  • PDF

Mänskliga rättigheter - Utbildning | Fördjupningsuppgift

Syftet med fördjupningsuppgiften är att undersöka och presentera vilka orsaker det finns till att utbildningsgraden är så låg i vissa delar av världen och varför ungdomar inte har möjlighet eller rätt till att utbilda sig. Eleven belyser också vad en utbildad befolkning i ett samhälle leder till för konsekvenser och eleven ger förslag till lösningar.

Frågeställningar:
Vilka​ ​orsaker​ ​finns​ ​det​ ​bakom​ ​låg​ ​utbildningsnivå?
Varför​ ​har​ ​vissa​ ​inte​ ​rätt​ ​eller​ ​möjlighet​ ​att​ ​utbilda​ ​sig?
Hur​ ​påverkas​ ​samhället​ ​av​ ​att​ ​befolkning​ ​i​ ​hög​ ​andel​ ​är​ ​utbildad?
Om​ ​länder​ ​som​ ​tidigare​ ​haft​ ​låg​ ​utbildningsgrad​ ​fått​ ​sitt​ ​problem​ ​löst,​ ​hur​ ​har​ ​de​ ​gjort?

Innehåll

Motivering
Syfte
Begränsning
Frågeställningar
Metod
Bakgrund
Resultat
Analys
Slutsats
Källförteckning

Utdrag

Metod:
För​ ​att​ ​skriva​ ​detta​ ​arbete​ ​har​ ​jag​ ​tänkt​ ​använda​ ​mig​ ​utav​ ​elektroniska​ ​källor.​ ​Jag​ ​har planerat​ ​använda​ ​mig​ ​utav​ ​​ ​engelska​ ​rapporter​ ​skrivna​ ​av​ ​Unesco​ ​och​ ​Unicef​ ​då​ ​de​ ​är FN​ ​organ​ ​och​ ​jag​ ​ser​ ​de​ ​som​ ​pålitliga​ ​källor.​ ​Utav​ ​en​ ​rapport​ ​gjord​ ​av​ ​Unesco​ ​angående “utbildning​ ​för​ ​alla”​ ​har​ ​jag​ ​tänkt​ ​läsa​ ​en​ ​sammanfattning​ ​på​ ​grund​ ​av​ ​tidsbrist.​ ​Andra elektroniska​ ​källor​ ​som​ ​jag​ ​skall​ ​använda​ ​så​ ​ska​ ​jag​ ​granska​ ​deras​ ​innehåll​ ​och trovärdighet.

Bakgrund:
I​ ​FN:s​ ​allmänna​ ​förklaring​ ​om​ ​mänskliga​ ​rättigheter​ ​(artikel​ ​26)​ ​och​ ​i barnkonventionen​ ​(artikel​ ​28)​ ​​ ​står​ ​det​ ​fastställt​ ​att​ ​alla​ ​har​ ​rätt​ ​till​ ​utbildning.​ ​Den​ ​ska dessutom​ ​vara​ ​kostnadsfri​ ​åtminstone​ ​på​ ​de​ ​elementära​ ​och​ ​grundläggande​ ​nivåerna som​ ​även​ ​ska​ ​vara​ ​obligatoriska.​ ​Högre​ ​utbildning​ ​ska​ ​vara​ ​öppen​ ​för​ ​alla​ ​med​ ​hänsyn på​ ​deras​ ​förmåga.​ ​I​ ​barnkonventionen​ ​som​ ​ratificerats​ ​av​ ​alla​ ​länder​ ​utom​ ​USA​ ​står​ ​det att​ ​​Majoriteten​ ​av​ ​de​ ​barn​ ​som​ ​inte​ ​påbörjar​ ​eller​ ​avslutar​ ​en​ ​grundskoleutbildning​ ​bor i​ ​utvecklings-länderna​ ​söder​ ​om​ ​Sahara.​ ​Även​ ​fortsatta​ ​studier​ ​(vidareutbildningar) nyttjas​ ​som​ ​sämst​ ​av​ ​befolkningen​ ​i​ ​det​ ​området.

Resultat:
Fakta​ ​från​ ​källor​ ​jag​ ​hittat​ ​som​ ​rör​ ​mitt​ ​syfte​ ​och​ ​frågeställningar:

Bristande​ ​finansiering​ ​av​ ​utbildningen.​​ ​Ett​ ​bra​ ​skolsystem​ ​där​ ​alla​ ​barn​ ​kan​ ​få​ ​god utbildning​ ​kräver​ ​ett​ ​stort​ ​kapital​ ​för​ ​att​ ​underhålla​ ​faciliteter,​ ​personal​ ​m.m.​ ​I​ ​dessa utvecklingsländer​ ​är​ ​ekonomin​ ​bedrövlig​ ​och​ ​att​ ​öka​ ​utgifterna​ ​på​ ​skola​ ​är​ ​svårt.​ ​Det finansiella​ ​stödet​ ​från​ ​hjälporganisationer​ ​är​ ​inte​ ​heller​ ​tillräckligt​ ​i​ ​många​ ​länder​ ​för att​ ​bygga​ ​upp​ ​ett​ ​lyckat​ ​utbildningssystem.​ ​Den​ ​politiska​ ​viljan​ ​att​ ​spendera​ ​mer​ ​saknas i​ ​många​ ​länder.1... Köp tillgång för att läsa mer

Mänskliga rättigheter - Utbildning | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.