Mänskliga rättigheter: Yttrandefrihet | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 3
 • D
 • 11
 • 1303
 • PDF

Mänskliga rättigheter: Yttrandefrihet | Rapport

En kortare rapport som handlar om mänskliga rättigheter med fokus på yttrandefriheten. Rapporten syftar till att ge en klar bild över hur yttrandefriheten tar sig uttryck i världen idag, samt huruvida yttrandefrihet har samma innebörd överallt i världen. En enkätundersökning om ämnet är också genomförd och ingår i rapporten.

1.1 Syfte
Denna rapport har till syfte att undersöka hur yttrandefriheten yttrar sig i olika länder och huruvida yttrandefriheten alltid går att definiera på ett och samma sätt eller om det finns olika syn på hur långt yttrandefriheten faktiskt får sträcka sig.

1.2 Frågeställning
• Vad är yttrandefrihet?
• Kan det finnas några begränsningar i yttrandefriheten?
• Hur ser yttrandefrihet ut i Sverige?
• Skiljer sig yttrandefrihetslagen i Sverige ifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna?
• Finns det något land där yttrandefrihet ej tillåts existera?

Lärarens kommentar

Ej tillräckligt nyanserat.

Elevens kommentar

Den skulle kunna göras utförligare med fler källor.

Innehåll

Yttrandefrihet - Mänskliga rättigheter

Abstract/Sammanfattning
1. Inledning.
1.1 Syfte
1.2 Frågeställning
1.3 Avgränsning
1.4 Metod
1.5 Material/Källkritik
2. Resultat
3. Diskussion/slutsats
3.1 Analys
3.2 Diskussion
3.3 Slutsats
Källförteckning
Enkät om yttrandefrihet

Utdrag

Kina har länge varit kritiserat för sin avsaknad av yttrandefrihet, och även upprepade andra brott mot mänskliga rättigheter.
Detta har lett till ett antal protester mot den styrande regimen, framförallt av universitet studenter som genom åren har anordnat ett antal demonstrationer.
Minnet av vad som hände vid himmelska fridens torg år 1989 lever dock fortfarande kvar i minnet hos många, trots att regimen försökt mörka händelsen så mycket som möjligt, bland annat genom att... Köp tillgång för att läsa mer

Mänskliga rättigheter: Yttrandefrihet | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  dålig metod och rapportstruktur
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  nvfjc fvndc nchn nbj nbj