Det mänsliga ögats uppkomst: kreationism eller evolution | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • C
  • 8
  • 2198
  • PDF

Labbrapport: Det mänsliga ögats uppkomst: kreationism eller evolution | Rapport

En vetenskaplig rapport som behandlar två olika teorier om det mänskliga ögats uppkomst, kreationismen eller teorin om evolutionen. Teorierna ställs mot varandra och slutsatser dras om vilken som är mest trolig, baserat på ett antal källor.

Innehåll

Ögat – en skapares verk eller en produkt av evolutionen?

1. Inledning
1.1 Presentation
1.2 Problemställning
1.3 Metod
1.4 Material och källkritisk diskussion
2. Ögats uppkomst
2.1 Ögats anatomi och fysiologi
2.1.1 Det mänskliga kameraögat
2.1.2 Pigmentbägar- och hålkameraögon
2.2 Ögats uppkomst ur ett kreationitiskt perspektiv
2.3 Ögats uppkomst ur ett evolutionistiskt perspektiv
2.3.1 De första ögonen
2.3.2 Ögats möjliga evolutionära övergångsformer
2.3.3 Möjliga övergångsformer med avseende på visuellt-styrt beteende
2.3.4 Ögats evolutionära utvecklingstid
3. Avslutning
3.1 Slutsats
3.2 Diskussion
3.2.1 Definitionen av en teori
3.2.2 Subjektivitet
4. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
1.1 Presentation
Något så självklart som syn tas ofta för givet i vårt vardagliga liv. Det vi inte riktigt inser är hur komplext organet är som gör detta sinne till en självklarhet.
Hur ser en färg ut? Hur ser en form ut? Grön och blå, cirkel och kvadrat. Namn på former och färger är nog de sannolikaste svaren på dessa frågor, men en beskrivning av dessa är näst intill omöjlig. Det förblir nog ett jobb för ett av de mest invecklade organen i djurriket: ögat.
Ögat, i dess komplexitet, har förundrat och beundrats av både biologer och kreationister genom århundraden. Bortsett från dess komplexa anatomi och invecklade fysiologi, har frågan om dess uppkomst präglat många intellektuella forskare och diskuterats frenetiskt i anknytning till kreationism.

1.2 Problemställning
Syftet med denna uppsats är att belysa ämnet: ögats uppkomst ur ett evolutionistiskt och kreationistiskt perspektiv och således komma fram till den troligaste teorin om ögats uppkomst. Är ögat en skapares verk eller en produkt av evolutionen?

1.3 Metod
Min rapport har sin grund i den forskning jag bedrivit kring ämnet. Detta har jag gjort genom nätbaserade artiklar, dokumentärer och facklitteratur... Köp tillgång för att läsa mer

Det mänsliga ögats uppkomst: kreationism eller evolution | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.