Mäta och beräkna volym, vikt och kvot - Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • MVG
 • 6
 • 1152
 • PDF

Mäta och beräkna volym, vikt och kvot - Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport vars syfte är att beräkna volymen på olika regelbundna och oregelbundna föremål, mäta vikten på olika föremål samt räkna ut kvoten för olika föremål.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor

Utdrag

Material:

Regelbundna föremål:
• Cylinder
• A4- papper

Oregelbundna föremål:
• Tom cylinder (trä)
• Sten

Materiel:
• En våg
• En linjal
• Ett skjutmått
• En mikrometerskruv
• En bägare
• Vatten
• En mätglas

Utförande:

Övning 1:
Först så valdes vilka regelbundna och vilka oregelbundna föremål som skulle mätas vid denna labbrapport. De regelbundna föremålen var ett papper och en cylinder medans de oregelbundna föremålen var en sten och en tom cylinder. Därefter hämtades en linjal, ett skjutmått och en mikrometerskruv för att kunna mäta de olika föremålens volymer.

Regelbundna föremålen:
För att räkna ut papprets volym så mättes längden och bredden med hjälp av en linjal, och som sedan multiplicerades de med varandra. Papprets höjd, alltså tjockleken är så tunn att det behövdes en mikrometerskruv för att mäta den. Därefter så multiplicerades arean med höjden. Sedan mättes cylinderns volym. Det användes ett skjutmått som hjälpmedel för att mäta cylinders diameter. Med hjälp av cylinders diameter kunde arean räknas ut och så multiplicerades arean med höjden och på så sätt räknades volymen för cylindern fram.

Oregelbundna föremål:
Stenens volym räknades ut på ett annat sätt. Det hämtades en bägare som fylldes med 90 ml vatten och sedan släpptes stenen in i bägaren. Därefter så antecknades hur mycket vattnet höjdes. Den volymen som ökade, är stenens volym. Volymen för den tomma cylindern utfördes på samma sätt som stenen, den ända skillnaden är att det fylldes 210 ml vatten i bägaren.

Övning 2:
Det hämtades en våg för att kunna räkna ut massan av de olika föremålen. Varje föremål ställdes ensam på vågen och det antecknades vikten noggrann med decimaler.

Övning 3:
Det räknades ut densiteten för varje föremål med hjälp av en viss formel. Sedan så jämfördes resultaten med den givna värden som fanns i formelbladet.

Övning 4:
Två föremål, en fjäder och en sten valdes för att undersöka vilka som når först golvet om man släpper de från två olika höjder. Stenen släpptes från 2 ungefär meters höjd medans fjäder från ungefär 1,5 meters höjd. Därefter så antecknades vilket föremål som nådde golvet först... Köp tillgång för att läsa mer

Mäta och beräkna volym, vikt och kvot - Labbrapport i Fysik A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-07
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Välskriven! Jag gillade den väldigt mycket.
 • 2015-04-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra icc hjälpande 👌👌👌👌👌
 • 2016-08-15
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  intressant och bra skrivet