Mätning av reklam | Grundläggande undersökningsmetodik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Marknadsföring
  • C
  • 6
  • 1612
  • PDF

Fördjupningsarbete: Mätning av reklam | Grundläggande undersökningsmetodik

En uppsats inom Marknadsföring, där eleven undersöker hur och varför man som företag och beslutsfattare mäter reklam. Följande frågor undersöks:

- Hur mäter man faktiskt reklam?
- Ger reklam resultat?
- Varför gör man reklammätningar?
- Hur man mäter resultatet av reklamen?
- Vad är företagens syfte med sin reklam?

Lärarens kommentar

Bra, men försök att vara lite mer djupgående inom ämnet.

Elevens kommentar

Du kan anpassa/förbättra strukturen, informationen och längden på arbetet.

Innehåll

- Introduktion
- Resultat/Diskussion
- Slutsatser/Egna tankar
- Källor

Utdrag

Introduktion:
Syftet med denna undersökning är att analysera mätning av reklam. Hur mäter man faktiskt reklam? Ger reklam resultat? Varför gör man reklammätningar? För att få en mer ingående syn på reklammätning måste vi först veta själva syftet med reklam och hur man mäter resultatet av reklamen? Vad är företagens syfte med sin reklam? Vi anser att företagen använder sig av reklam för att förstärka sitt varumärkte samt få publicitet för att faktiskt kunna öka försäljningen i och med att konsumenterna vet att produkten existerar. Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster. Företag investerar enormt mycket av sitt kapital i just marknadsföringen. Trotts detta mäter knappt en tredje del av företagen effekten av deras reklam. 1 Detta kan leda till att man marknadsför sig på ett ineffektivt sätt och således inte får ut den maximala effekten av sin reklam.

Varför mäter inte de flesta företag sin reklam när det kan gynna företaget långsiktigt? Mätning av reklam kan vara komplicerat samt svårt att utläsa i och med att siffror, kalkyler och diagram är bara siffror som kan tolkas på olika sätt. Ett stort problem för de som vill nå ut med reklam är att mycket av investeringarna är osäkra. Är alla pengar spenderade på reklam väl spenderade? Ett citat av en mycket inflytelserik man lyder såhär ”Henry vet du att hälften av all reklam är bortkastad?” – Javisst, problemet är bara att jag inte vet vilken hälft”
– Henry Ford i ett samtal med sin vän.2... Köp tillgång för att läsa mer

Mätning av reklam | Grundläggande undersökningsmetodik

[0]
Inga användarrecensioner än.