Magelungen - Ett ekosystem | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 4
  • 1264
  • PDF

Magelungen - Ett ekosystem | Undersökning

En undersökning av ett ekosystem, närmare bestämt sjön Magelungen i Stockholm. Här förklaras först och främst hur ett ekosystem fungerar, och sedan beskrivs sjön Magelungen och vilka organismer som lever där. Undersökningen utgår från följande uppgiftsbeskrivning:

Du ska beskriva ett ekosystem som finns i din närhet eller en plats du brukar besöka. Ekosystemet kan vara litet eller stort. Du ska beskriva detta ekosystem med de karaktäristiska växt- och djurarterna som lever där. Hur ser det ut? Hur är miljön? Hur påverkar arterna varandra? Hur går näringskedjorna/näringsväven? Hur flödar energin genom ekosystemet? Hur har arterna anpassat sig till miljön? Försök att få med så många begrepp som möjligt från kapitlet. Ekosystemet kan t ex vara din tomt, din innergård, fjället, sandstranden, lövskogen, myren, staden, stubben, havet, klippan i havet, m fl. Ta bilder på det ekosystem som du väljer att beskriva och lägg in dem i arbetet. Skriv 1-3 A4 sidor i storlek 12.

Lärarens kommentar

Uppgiftsinlämningen ligger på en A-nivå
Text: Du har fått med allt jag vill ha, alla de naturvetenskaliga termerna och du använder dig av ett väldigt vetenskapligt språk. Du har delat upp rapporten i bra underrubriker och har med väsentliga bilder (vissa har med bilder som inte har med uppgiften att göra). Du är även väldigt duktig på referenshantering.
Mycket bra jobbat!

Innehåll

Ekosystem

- Inledning
- Teori kring ekosystem
- Ett ekosystem: Magelungen
- Diskussion
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

I ett ekosystem behövs energi som i regel kommer från solljus, men i de djupa haven mellan tektoniska plattorna omvandlas varmt svavelvätehaltigt vatten till energi av bakterier . Fotosyntes är en förklaring till hur växter utnyttjar solljus till energi som sparas som druvsocker. Det är med hjälp av klorofyll som ljusenergi samlas in och det är även det som ger växter att få sin gröna färg. Förutom ljusenergi behöver växterna vatten och koldioxid för att göra druvsocker .
Man kan beskriva ett ekosystem som en näringskedja med producenter och konsumenter. Växter är producenter och... Köp tillgång för att läsa mer

Magelungen - Ett ekosystem | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.