Magnesium i saltsyra | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • C
 • 2
 • 815
 • PDF

Magnesium i saltsyra | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att undersöka vad som händer med magnesium i saltsyra. Laborationen utgår från frågeställningen om hur mycket saltsyrans koncentration påverkar reaktionens hastighet.

Innehåll

Saltsyra i Magnesium Labbrapport

- Inledning
- Metod och material
- Resultat
- Slutsats och diskussion

Utdrag

Metod och material:

För att finna svar på våran frågeställning och för att undersöka hypotesens riktighet genfördes en laboration. I tre bägare, storlek 20 cm3, A, B, C, mättes tre olika substansmängder för saltsyra upp med en mätcylinder och pipett.

Bägare A: 10 ml saltsyra, 4 mol.
Bägare B: 2 mol saltsyra, (10 ml saltsyra löst i 10 ml avjoniserat vatten).
Bägare C: 1 mol saltsyra, (5 ml vätska från bägare B löst med 5 ml avjoniserat vatten).

Vi klippte ut 6 magnesiumbitar, i storleken 1.5 cm med en avbitartång. I tur och ordning släpptes magnesiumbitarna i bägarna, och vi nedtecknade den tid det tog för magnesium biten att lösas upp i saltsyran. Detta repeterades en gång till, totalt skedde 6 mätningar varav 2 mätningar med varje vätska. Resultaten redovisas i tabellen nedan... Köp tillgång för att läsa mer

Magnesium i saltsyra | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  beskriver mycket bra om reaktionsformeln.
 • 2015-05-17
  Enkel och kortfattad uppsats