Magnetfält runt strömledare | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • Inget betyg givet
  • 8
  • 1238
  • PDF

Magnetfält runt strömledare | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att bekräfta korrelationen mellan kraft på ledaren med längden och strömmen i det yttre magnetfältet med styrkan B.

Syfte

Syftet med detta experiment är att bekräfta korrelationen mellan kraft (F) på ledaren med längden (l) och strömmen (I) i det yttre magnetfältet med styrkan B.

Innehåll

Kapitel 1 - Introduktion
1.1 Syfte
1.2 Teori
1.3 Metod
1.3.1 Material
Kapitel 2 – Resultat
2.1 Tabeller
2.2 Grafer
Kapitel 3 - Diskussion
4.1 Slutsats
4.2 Felkällor

Utdrag

1.2 Teori

År 1820 upptäckte Hans Christian Ørsted ett viktigt samband mellan elektricitet och magnetism. Genom att koppla en metalltråd till poler på ett elektriskt batteri och föra en kompassnål mot tråden kom Ørsted fram till att en elektrisk ström omger sig med ett magnetiskt fält. Det var nämligen så att kompassnålen vred sig bort från sitt vanliga nord-sydliga läge då strömmen var på. Så fort strömmen bröts vände sig kompassen till sitt vanliga läge, nord-syd-läget. Efter Ørsteds försök formulerades en lag som säger att de magnetiska fältlinjerna runt en rätlinjig strömledare är cirklar med centrum i ledaren. Cirkelplanet är vinkelrätt mot ledaren. Det vill säga om höger hand hålls runt strömledaren så att tummen pekar i strömriktningen pekar de andra resterande fingrarna i fältriktningen. Detta kallas högerhandsregeln.
En strömförande ledare som bildar en rät vinkel mot ett homogent magnetfält påverkas av en magnetisk kraft (F) som är proportionell mot strömmen (I) i ledaren och mot ledarens längd (l). ...... Köp tillgång för att läsa mer

Magnetfält runt strömledare | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.