Magsäckens enzymaktivitet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • C
 • 5
 • 847
 • PDF

Magsäckens enzymaktivitet | Labbrapport

En labbrapport med fokus på magsäckens enzymaktivitet. Laborationens syfte är att utreda hur pepsin och saltsyra påverkar matnedbrytning i magsäcken. Detta undersöks med hjälp av provrör med äggvita.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Bakgrundsfakta
- Material
- Utförande
- Resultat

Utdrag

Material

- Ett hönsägg
- Pepsinlösning
- Saltsyra (0,1 mol/dm3 )
- Ättiksyra (0,1 mol/ dm3 )
- pH-meter
- kokplatta och kastrull eller motsvarande
- tratt och finmaskigt nät (t.ex.tesil )
- E-kolv (ca 500 cm3)
- Bägare (ca 200 cm3)
- 4 provrör
- Mätpipetter

Utförande

- Blanda äggvita från ägget och blanda med vatten i 400 cm3,och sen värma blandningen tills äggvitan koagulerar.
- Efter att äggvitan koagulera, togs bort från värme då filtrera blandningen genom ett finmaskigt nät, det är filtratet som ska användas.
- Togs fyra provrör och markera A, B, C respektive D

Första röret A: med hjälp av pipet tillsätt 2 cm3saltsyra, 1 cm3 pepsinlösning och 5 cm3 proteinsuspension
Andra röret B: 2 cm3 ättiksyra, 1 cm3 pepsinlösning, 5 cm3 proteinsuspension
Tredje röret C: 2 cm3 saltsyra, 1 cm3 vatten, 5 cm3proteinsuspension
Röret D: 1 cm3 pepsinlösning, 2 cm3 vatten, 5 cm3 proteinsuspension(Äggvita)

Efter att markerat provrören med bokstäverna, där börjas följa efter tabletten.

När alla provrören är fyllda med ämnen och det är färdig, förbered ett vattenbad i en 250 cm3 bägare genom att blanda varmt och kallt vatten för att uppnå en temperatur fingervarma vatten, har bägare ungefär halvfullt.

Placeras alla fyra rör i vattenbadet och efter fem eller sex minuter bort de fyra rören från vattnet och ersätta dem i provrörsställ, jämför utseendet på innehåll och mäta pH-värdet... Köp tillgång för att läsa mer

Magsäckens enzymaktivitet | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  hej den var inte den bästa jag kunde hitta men den var lätt E nivå skulle jag säga den var bra strukturerad i alla fall
 • 2015-06-02
  Helt ok labbrapport, bra inspiration!