Makt inom merkantilismen | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 5
  • 2591
  • PDF

Makt inom merkantilismen | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om makt inom den ekonomiska teorin Merkantilismen. Dessutom diskuteras teorin generellt, och fördelar och nackdelar lyfts fram.

Elevens kommentar

Bättre struktur i arbetet

Innehåll

- Hur fick man makt genom Merkantilismen? Vem hade makten i ett Merkantilistiskt samhälle?
- Hur står makthavarna i teorin till miljöaspekten?
- Vad är nackdelarna och fördelarna med denna teorin?
- Vad är dina egna åsikter?
- Källkritik

Utdrag

I den Merkantilistiska teorin är det staten som har makten i en nation. Ett land som fullföljer ett Merkantilistiskt tanke sätt har maktkontroll genom penningsvärden,skatter och statsutgifter. En sådan stat vill man sätta ett värde på allt inom nationens gränser för att uppnå en så stor rikedom som möjligt. Man ville att nationen skulle vara så självförsörjande som möjligt. Det var en ständig jakt efter det egna landets välstånd och rikedom skulle öka. Detta gav landet en bättre samhällsekonomi och därmed en slags världsekonomisk makt i samhället. Vägen till att få makt med denna teori var kunna utnyttja sitt lands olika... Köp tillgång för att läsa mer

Makt inom merkantilismen | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.