Makt och påverkansmöjligheter | Demokrati & diktatur

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 14
  • 2844
  • PDF

Fördjupningsarbete: Makt och påverkansmöjligheter | Demokrati & diktatur

Detta fördjupningsarbete handlar om vilka maktmedel och påverkansmöjligheter som finns i en demokrati respektive en diktatur, samt hur och varför dessa används.

Lärarens kommentar

Mycket välutvecklat språk.
Bra analys.
Något bristande källkritik - förlaget ska även kritiseras.

Innehåll

- Inledning
- Källkritik
- Bakgrund
-- Historisk översikt
- Maktmedel
-- Demokrati
-- Diktatur
- Påverkansmöjligheter
-- Individ
-- Grupper
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

Föreningsfrihet och massmedier
I en demokrati kan makt även utövas av grupper, exempelvis intresseföreningar.8 Enligt de mänskliga rättigheterna har varje person föreningsfrihet, det vill säga frihet att bilda och delta i föreningar utifrån intresse, samt även rätt till yttrande- och åsiktsfrihet.9 Detta tillämpas i en demokrati enligt demokratimodeller.10 Olika typer av organisationer kan tack vare detta påverka politikernas och opinionens beslut utifrån medlemmarnas åsikter och intressen.11
Även massmedier är ett maktmedel i en demokrati. Medierna påverkar invånarnas kunskap om omvärlden och avgör vilka frågor som diskuteras och är aktuella.12 Massmedierna bestämmer även vilka politiker och partier som...

Propaganda och censur
Ett vanligt maktmedel i en diktatur är propaganda.17 Genom framförallt medier kan
regimen undangömma information, eller sprida överdrivna påståenden och halvsanningar för att påverka invånarnas åsikter och uppfattningar. Historiskt sett har diktaturer inte endast använt propaganda genom massmedier, utan även inom utbildningsväsende, konst, arkitektur och litteratur. Diktaturers maktutövning präglas till mycket stor del av propaganda.18
Även idag finns exempel på propaganda enligt ovan definition. Sociala medier som propaganda hade en framträdande roll vid exempelvis den arabiska våren, där hemsidor som Facebook användes framgångsrikt av revolutionärer. I det moderna samhället är... Köp tillgång för att läsa mer

Makt och påverkansmöjligheter | Demokrati & diktatur

[0]
Inga användarrecensioner än.