Maktförskjutning | Kvinnor och män på Sveriges arbetsmarknad | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 4
  • 1631
  • PDF

Maktförskjutning | Kvinnor och män på Sveriges arbetsmarknad | Utredande text

En utredande text som handlar om maktförskjutning mellan män och kvinnor på Sveriges arbetsmarknad. Här förklaras hur könsfördelningen inom olika yrken ser ut idag jämfört med hur det har sett ut historiskt. Dessutom diskuteras olika yrkens maktfaktor.

Lärarens kommentar

Mycket bra text som är nyanserande.

Innehåll

- Maktförskjutningar Kvinnor & män - Inlämningsuppgift
- Källförteckning

Utdrag

Utifrån olika aspekter kan man förklara och se detta utefter olika perspektiv. En förklaring skulle kunna vara att yrkena i sig som kvinnor och män arbetar i skiljer sig i ‘'status''. Dock skulle jag säga att denna förklaring inte överensstämmer så bra i dagens samhälle; detta då lika många kvinnor som män utbildar sig och börjar arbeta inom högstatusyrken som exempelvis jurist, läkare och så vidare. Däremot finns det även högstatusyrken med flest kvinnor, som exempelvis psykolog eller civilekonom. Det vi kan se här är att mycket förändrats på senare tid och att status är nuförtiden mindre bra på att klarlägga den... Köp tillgång för att läsa mer

Maktförskjutning | Kvinnor och män på Sveriges arbetsmarknad | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.