Malala Yousafzai | Nobelpristal | Talanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Talanalys : Malala Yousafzai | Nobelpristal | Talanalys

Det här är en talanalys som är skriven i Svenska som andraspråk 3. Här analyseras jämställdhetskämpen Malala Yousafzais Nobelpristal. Talets innehåll, tema och budskap diskuteras här samtidigt som användandet av de retoriska greppen ethos, pathos och logos utreds.

Utdrag

Malala Yousafzai är född år 1997 i Pakistan. Hon höll ett tacktal inför Nobelpriset 2014 där hon fick freds priset tillsammans med Kailash Satyarthi från Indien för sin kamp mot kvinnors rätt till utbildning och mänskliga rättigheter.

Hennes tal är uppbyggt som den typen som talet måste ha och det består av inledningen inklusive tes, argument samt ett avslut. Alla delar är viktiga för att bibehålla såväl åhörarnas uppmärksamhet så att talet ska bli så bra som möjligt. Effekt blir uppskattningen och respekten samt publikens identifiering av henne . Talet är såväl formellt som enkelt och representativt till hennes ålder ändå professionellt anpassat till både syfte och mottagare. Med hjälp av uttrycken “Dear sisters and brothers” och “Dear brothers and sisters” skiljer och inleder Malala varje del av talet. Med detta visar hon och påminner till publiken om sina starka värderingar och jämställdheten mellan könen samt en vi-känsla... Köp tillgång för att läsa mer

Malala Yousafzai | Nobelpristal | Talanalys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-11-28
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    talanalys var bra som stämmer mycket väl på C-nivå. Hen har analyserat på ett utförligt sätt, där hen skrev vad hon menar på varje argument. Hen kunde beskriva mer om innehåll och disposition samt att använda sig mer av de vetenskapliga språket, så att man får högre betyg. De gav mig exempel på hur jag ska skriva min egna alltså typ hur man börjar och slutar med talanalysen. Det saknas källor, då e de alltid viktigt att ge källhänvisning.