Mall för enkät | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Samhällskunskap A
  • D
  • 2
  • 338
  • PDF

Mall för enkät | Undersökning

Mall (exempel) på hur en enkät som används i en undersökning kan se ut. Enkäten består av 13 frågor som utvärderar den egna arbetsplatsen, med fokus på bland annat inflytande, jobbkultur och jämställdhet mellan könen.

Lärarens kommentar

Mycket bra frågor.

Elevens kommentar

Ha ännu utförligare frågor.

Utdrag

"6. Jag tycker att jag kan påverka min arbetsgivare om jag tycker att något behöver ändras på arbetet.
1 2 3 4 5 (Ringa in! 1 stämmer inte alls 5 instämmer helt)

7. På mitt arbete lyssnar många på vad jag har att säga.
1 2 3 4 5 (Ringa in! 1 stämmer inte alls 5 instämmer helt)

8. Jag tycker om ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Mall för enkät | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.