Gymnasiearbete | Rapport | Exempel | Mall

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Inget betyg givet
 • 27
 • 12371
 • Word2007

Gymnasiearbete | Rapport | Exempel | Mall

En mall över gymnasiearbetets rapport, som ger ett illustrerande exempel på hur hela rapportens struktur och innehåll kan se ut.

Notera att detta inte är ett färdigt gymnasiearbete, utan en mall. Vi har därför använt textutfyllnad (lorem ipsum) i arbetets olika stycken istället för text.

Du kan antingen använda mallen rak av, eller ändra den efter eget tycke. Mallen kan också användas som checklista (för att se till att du fått med allt).

TIPS! Mallen för gymnasiearbete är skapad som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar ditt gymnasiearbete kan du med fördel läsa guiden (som innehåller information om hela gymnasiearbetets process och innehåll).

Innehåll

- Framsida
- Sammanfattning
- Abstract
- Innehållsförteckning
- Inledning
- Frågeställning
- Avgränsning
- Syfte
- Metod
- Material och Källkritik
- Resultat
- Diskussion/Analys
- Slutsats
- Källförteckning
- Bilagor

Gymnasiearbete | Rapport | Exempel | Mall

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Var inte det jag sökte. Det gav dock en inblick på vad gymnasiearbetet skulle bestå av.
 • 2014-09-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hjälpte mig mycket med gymnasiet arbetet
 • 2016-08-30
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  gooooooooooooooooooooood
 • 2016-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälper dig att få en klar bild på hur upplägget för arbetet ¨:) !