Gymnasiearbete | Rapport | Exempel | Mall

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Inget betyg givet
 • 27
 • 12371
 • Word2007

Gymnasiearbete | Rapport | Exempel | Mall

En mall över gymnasiearbetets rapport, som ger ett illustrerande exempel på hur hela rapportens struktur och innehåll kan se ut.

Notera att detta inte är ett färdigt gymnasiearbete, utan en mall. Vi har därför använt textutfyllnad (lorem ipsum) i arbetets olika stycken istället för text.

Du kan antingen använda mallen rak av, eller ändra den efter eget tycke. Mallen kan också användas som checklista (för att se till att du fått med allt).

TIPS! Mallen för gymnasiearbete är skapad som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar ditt gymnasiearbete kan du med fördel läsa guiden (som innehåller information om hela gymnasiearbetets process och innehåll).

Innehåll

- Framsida
- Sammanfattning
- Abstract
- Innehållsförteckning
- Inledning
- Frågeställning
- Avgränsning
- Syfte
- Metod
- Material och Källkritik
- Resultat
- Diskussion/Analys
- Slutsats
- Källförteckning
- Bilagor

Gymnasiearbete | Rapport | Exempel | Mall

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hade förväntat mig mer kött på benen. Den mall vi fick ut från skolan var i ärlighetens namn bättre än denna då den inte bara innehöll "Lorem Ipsum", utan faktiskt förklarade vad som skall vara med på varje punkt. 12000 ord är ju ganska lätt att komma upp i om mallen inte faktiskt har några riktiga meningar. Möjligtvis användbar för den som inte fått någon annan information och bara vill ha ett enkelt men användbart upplägg över hur en rapport skulle kunna se ut. Fonten får även den gärna ändras till de egentliga kraven. (Times New Roman, 12pt, 1.5 spacing)
  Hej och tack för din kommentar! Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och är alltid glada för feedback. Som du skriver så innehåller den här mallen exempeltext. Vi har utformat den så eftersom mallen fungerar som ett komplement till vår guide för gymnasiearbetet (vi länkar till den här ovan i beskrivningen). I guiden förklarar vi istället steg för steg vad varje del i rapporten ska innehålla och delar med oss av tips och förklaringar. Vår tanke med den här mallen är precis som du skriver, att visa på hur man lägger upp sin rapport på ett bra sätt med rubriker, typsnitt och annan formalia. Ditt tips om typsnitt och radavstånd tar vi till oss och ändrar, stort tack för det! Med vänlig hälsning, Studienet.se
  Skriven av: Studienet.se-redaktionen
 • 2015-01-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den är bra för den som inte kommit igång riktigt och för den som inte vet hur ett sådant här arbete ska läggas upp och/eller se ut!! Denna mall använde både jag och ett flertal av mina kompisar av! rekomenderas!!
 • 2016-08-30
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  gooooooooooooooooooooood
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Var inte det jag sökte. Det gav dock en inblick på vad gymnasiearbetet skulle bestå av.