Manganhalten i te | Kemi 2 | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 2
 • C
 • 5
 • 795
 • PDF

Manganhalten i te | Kemi 2 | Labbrapport

En labbrapport i Kemi 2 som avser att redogöra för manganhalten i te. Med hjälp av en spektrofotometer och en kalibreringskurva undersöks en lösning där substansmängd samt massan av mangan i teet beräknas.

Innehåll

Manganhalten i te

- Sammanfattning
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Kemikalier
- Utförande
- Säkerhetsåtgärder
- Resultat
- Felsökning
- Slutsats
- Bilaga 1

Utdrag

Material:

- Te, 50 g
- Stort degellock
- Kokring
- Triangel
- Mekerbrännare
- Bägare 250 cm3
- Mätkolv 100 cm3
- Mätglas 25 cm3 och 10 cm3
- Glasull
- Spektrofotometer
- Kyvetter
- Penna
- Anteckningspapper
- Labbrock
- Skyddsglasögon
- Kemikalier
- Laboration 5 Hannah Thulé
- KEMKEM05
- HermodsH3PO4-fosforsyra, koncentrerad
- HNO4- salpetersyra, 2 mol/dm3
- Na2SO3- natriumsulfat
- KIO4-kaliumperjodat
- Kaliumpermangatlösningar


Utförande:

Steg I: 50 g te placerades på ett degellock och hettades upp så att allting inaskades.
Steg II: När degellocket med askan svalnat placerades det i en bägare som innehöll 10 cm3 H3PO4 (fosforsyra), 25 cm3 HNO3 (salpetersyra) samt 0,1 g Na2SO3 (natriumsulfat). Därefter värmdes lösningen upp på svag värme i ca. fem minuter. En långsam kokning eftersträvades för att förebygga stötkokning som annars kan uppstå vid kokning av små mängder lösning. Då lösningen kokat ca. fem minuter tog manganet form av mangan(III)joner.

Steg III: 1 g KIO4 (kaliumperjodat) tillsattes och lösningen mend mangan(III)joner och fick koka långsamt i ytterligare fem minuter. Kaliumpermanganat bildades vilket innebar att lösningen antog en lila färg.

Steg IV: Lösningen filtrerades från eventuella större partiklar genom att hälla den igenom en bit glasbomull som lagts i halsen på en mätkolv. I samma veva kylsdes den av. Större partiklar kan bidra till ett felaktigt resultat vid användning av spektrofotometer eftersom partiklarna kan påverka hur ljuset fångas upp. För att få med all lösning från bägaren sköljdes den ur små mängder destillerat vatten som fördes över i mätkolven. Först när all färg sköljts ur glasbomullen kunde man konstatera att all lösning nu filtrerats. Därefter tillsattes destillerat till 2/3 delar av mätkolven och blandades genom att vända upp och ner på mätkolven några gånger.

Steg V: Manganhalten i lösningen bestämdes med hjälp av en spektrofotometer... Köp tillgång för att läsa mer

Manganhalten i te | Kemi 2 | Labbrapport

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ganska bra rapport, framgår inte hur resultatet har räknats fram. men annars bra.
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  amen vad bra laboration. detta kan jag säga med klappande händer!
 • 2016-03-27
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  braaaaaaa, toppen......
 • 2015-12-13
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Bra skrivet, fin rapport

Material relaterade till Manganhalten i te | Kemi 2 | Labbrapport.