Manligt och kvinnligt ledarskap | Skillnader, Fördelar och Nackdelar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Ledarskap och organisation
 • B
 • 8
 • 3183
 • PDF

Fördjupningsarbete: Manligt och kvinnligt ledarskap | Skillnader, Fördelar och Nackdelar

Ett fördjupningsarbete i Ledarskap och organisation, vars syfte är att belysa skillnader på manligt och kvinnligt ledarskap. Vidare så undersöker eleven även om skillnader beror på skapade eller naturliga könsroller, samt om strukturen i samhället hindrar kvinnor och främjar män. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är skillnaden på manligt och kvinnligt ledarskap?
- Varför finns dessa skillnader?
- Vad är för- och nackdelarna med de olika ledarskapsstilarna?

Lärarens kommentar

Betyg A/B. Lite upprepningar.

Elevens kommentar

Det finns lite upprepningar.

Innehåll

- Sammanfattning
- Innehållsförteckning
- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställning
- Metod och källor
- Metod
- Källförteckning
- Resultat
- Vad är skillnaden på manligt och kvinnligt ledarskap?
- Varför finns dessa skillnader?
- Vad är för- och nackdelar med de olika ledarskapsstilarna?
- Diskussion och analys

Utdrag

"Sammanfattning:
Det finns skillnader mellan en kvinnlig och en manlig ledare. Dock ska man inte strö alla över en och samma kam. I stora drag är männen mer auktoritära och icke empatiska medan kvinnor är demokratiska och omtänksamma. Skillnaderna finns pga. konstruktionen i vårt samhälle och medfödda egenskaper. Det är svårare för en kvinna att nå chefsposition och det finns färre kvinnliga ledare som förebilder. En kvinnlig ledarstil fungerar bättre i vissa sammanhang och detsamma gäller den manliga. Den demokratiska ledaren kan få medarbetarna att känna sig delaktiga och uppskattade men hon kan framstå som att hon ställer lägre krav. Den auktoritära ledaren kan lätt få respekt men kan göra att medarbetarna inte får en stark relation med honom."... Köp tillgång för att läsa mer

Manligt och kvinnligt ledarskap | Skillnader, Fördelar och Nackdelar

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra skrivet, kunde gå in på källorna och hämta inspiration även där! :)
 • 2016-01-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och välskrivet arbete! Styckeindelningen är enda nackdelen.
 • 2016-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  grymt braaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra innehåll och lätt att hänga med i texten.