Mannen och kvinnan i de Abrahamitiska religionerna | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 10
 • 4791
 • PDF

Mannen och kvinnan i de Abrahamitiska religionerna | Fördjupningsuppgift

Det här är en fördjupningsuppgift som handlar om synen på kvinnor och män inom de olika abrahamitiska religionerna. Här diskuteras olika länder och kulturer och hur jämställdheten ser ut där, i relation till hur stor plats religionen tar i samhället.

I uppgiften reds följande ut:

- Likheter och skillnader gällande kvinnosyn i judendom, kristendom och islam

- Fördjupning på kvinnosyn inom islam, med fokus på kvinnliga moskén i Köpenhamn.

Notera lärarens kommentarer nedan.

Lärarens kommentar

- Bra jämförande gällande kvinnosyn i de tre religioner men lite rörigt.
- Bra gjort på fördjupningsområde men tänk att inte blanda egna åsikter i ett sånt text. Åsikter skrivs bara i diskussionsdelen

Studienets kommentar

Var uppmärksam på att det på flera platser i texten saknas ordentlig källhänvisning, och ibland är det svårt att skilja på åsikter och fakta.

Innehåll

Mannen och kvinnan i Abrahamitiska religionerna

- Inledning
- Likheter och skillnader
- Mariamoskén i Köpenhamn
- Källförteckning

Utdrag

Västerländska samhällen har kommit förhållandevis långt jämfört när det gäller genusfrågor och jämställdhet med hur det var för 50 år sedan. Däremot finns det fortfarande samhällen och kulturer där kvinnor utsätts för orättvisor och lever i under förtryck som till exempel i Saudiarabien I de många samhällen och kulturen ses mannen som överhuvud - så kallade patriarkaliska samhällen. Jag brukar ibland fråga mig vilka faktorer som gjort att det ser ut så, att det finns skillnad mellan män och kvinnor. Vad är det som har bidragit till att samhället fått en sådan syn och att den finns kvar än i dag?

Ett svar på frågan kan vara att denna syn har sitt ursprung i texter som spreds över världen under olika tidsperioder -politiska, naturvetenskapliga, filosofiska och religiösa texter. Man kan fråga sig hur en text kan ha så stor betydelse och frambringa en sådan kraft som kan påverka den sociala strukturen ända i dag. Religiösa texter är texter som har haft en stor inverkan och som utan tvekan lämnat spår i våra värderingar och genusföreställningar. De har påverkat människans hela existens när det gäller moral, etik, filosofi och politik. Religion och de religiösa texter kan omfatta en större del av ens liv. Det är intressant att veta hur stark tro kan påverka en människas attityd och inställning till vad som är meningen med livet.
Religion kan i vissa fall vara särskilt bra när den hjälper oss att hantera våra vardagliga problem, men problemet är med de religiösa texterna är tolkningar av dem, vilket kan... Köp tillgång för att läsa mer

Mannen och kvinnan i de Abrahamitiska religionerna | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet! lite för långt..
 • 2017-01-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  wowowowowowowowowoowow