Manus för nyblivna föräldrar - Psykologiska utvecklingsteorier | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2a
  • B
  • 4
  • 1234
  • PDF

Manus för nyblivna föräldrar - Psykologiska utvecklingsteorier | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som handlar om hur man som förälder ska behandla sina barn och varför, utifrån psykologiska utvecklingsteorier såsom Erik H. Eriksons och Margaret Mahlers utvecklingsfaser.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Som en nybliven förälder har man oftast ingen erfarenhet av hur man hanterar små barn och hur det påverkar dem. Det händer väldigt mycket med barnet under de första levnadsåren, inte bara fysiskt men även psykologiska utvecklingar under den här perioden sätter avtryck på barnen resten av deras liv. Därför måste man som vuxen vara medveten om hur man ska ta hand om barn för att de ska utvecklas på ett så välmående sätt som möjligt. I följande text kommer jag att skriva utifrån psykologiska utvecklingsteorier om hur man ska hantera barn och varför man ska göra på detta viset.
Texten kommer att utgå till största delen ifrån Bowlbys och Erik H. Eriksons modeller. Varför valde jag just dessa psykologers modeller är för att jag anser att de passar väldigt bra ihop och att de kompletterar varandra mycket väl. Bowlbys anknytningsteori visar barns behov av närhet till andra människor för att knyta an och få särskilda band till någon eller några. Den reder också ut vilka risker löper för barn som inte lyckas få... Köp tillgång för att läsa mer

Manus för nyblivna föräldrar - Psykologiska utvecklingsteorier | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-01
    Bra upplagt, lätt att hitta det man söker efter.

Material relaterade till Manus för nyblivna föräldrar - Psykologiska utvecklingsteorier | Inlämningsuppgift.