Marknadsföring inom livsmedelshandeln | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Marknadsföring
  • A
  • 12
  • 1848
  • PDF

Marknadsföring inom livsmedelshandeln | Undersökning

En undersökning som behandlar marknadsföring inom livsmedelshandeln hos butikerna Maxi ICA stormarknad Kristianstad och Coop City Kristianstad och syftet är att hitta och jämföra skillnaderna i butikernas marknadsföringsmetoder.

Syfte och frågeställning
Syftet med denna analys är att analysera de små och stora skillnaderna i marknadsföringsmetoderna mellan Ica Maxi Kristianstad och Coop City Kristianstad utifrån SWOT och marknadsföringsmixen. Utifrån detta kommer jag att kunna besvara hur marknadsföringsmetoderna skiljer sig mellan dessa två livsmedelsbutiker.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.1.2 Maxi Ica Kristianstad
1.1.3 Coop City Kristianstad
1.2 Syfte och frågeställning
1.3 Metod
1.3.1 Val av företag
1.5 Teori
1.5.1 Marknadsföringsmixen
1.5.2 SWOT
1.6 (Eventuella) Avgränsningar
2. Resultat
Förslag:
2.1 Resultat litteraturstudie
2.2 Resultat empirisk undersökning
3. Analys
4. Diskussion
5. Avslutning
Checklista före inlämning
Undersökningar

Utdrag

1. INLEDNING
I detta kapitel presenterar jag bakgrunden för ämnesvalet i denna uppsats. Jag tar upp en frågeställning som uppsatsen ska svara på samt syftet med uppsatsen. I slutet av detta kapitel finns en disposition för att läsaren, på ett enkelt vis, ska kunna orientera sig i uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Marknadsföringen växte omedvetet fram under medeltiden 500 till 1500- talet. Man använde sig av sin försäljningsteknik genom att sälja och köpa sina varor på torg och marknader vilket innebar en direkt marknadsföring. Under 1900- talet fick marknadsföringen sitt stora genombrott på grund av konsumtionssamhället som var på ingång. Det fanns nu ett nytt sätt att marknadsföra sina produkter på, man kunde nämligen ställa ut sina produkter i skyltfönster. År 1920 kom neonskyltarna till Sverige vilket gjorde att affärerna tog plats och syntes på ett nytt sätt. Det var en ny teknik som säljarna använde sig av för att locka till sig fler och nya kunder. Under 1940 till 1950- talet var synsättet på marknaden ”fokus på försäljning och reklam”. Olika försäljningsavdelningar växte fram hos företagen och man började satsa mycket på att marknadsföra och sälja sina produkter.

Konsumentet bredde sig fort och utvecklade fler försäljningskanaler, man började även säga marknadsföring istället för reklam. Nu tog man inte längre reklamen som något som man bara hängde upp eller satte i något skyltfönster utan det var något man nu tog på fullaste allvar. Man planerade, analyserade och genomarbetade själva reklamen. Det var dock inte så lätt att göra bra reklam eftersom producenternas krav var att reklamen bara skulle innehålla själva produkterna som säljs inom företaget och deras eget varumärke.

På 80-talet blev miljön viktig för marknadsföringen och begreppet ”etisk konsumtion” skapas. Miljö hade blivit en viktig fråga inom politiken och att kunna erbjuda kunderna ett miljövänligt sortiment blev en lika stor fråga om trovärdighet som det var ett viktigt konkurrensmedel. Marknadsföringen skulle helst framgå som att företagen tog sitt ansvar för produkterna genom att ställa krav på producenterna om att de ska använda miljövänliga råvaror, att transportern ska vara miljöanpassad, minska avfallen så gott det går och återanvända förpackningarna. Det var även nu som varorna började märkas .... Köp tillgång för att läsa mer

Marknadsföring inom livsmedelshandeln | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.