Marknadsföring - kundrelationer | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Marknadsföring
 • Inget betyg givet
 • 12
 • 3014
 • PDF

Marknadsföring - kundrelationer | Rapport

En utförlig grupprapport som omfattar marknadsföring och kundrelationer. Eleverna redogör för hur kundhanteringen och marknadsstrategier ser ut hos företag (med fokus på revisionsbyråerna Grant Thornton och EY) och tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilken marknadsstrategi används för att nå den bästa kundrelationen?
- Hur når man den effektivaste konkurrenskraften på billigast sätt?

Elevens kommentar

Det vore intressant att göra en djupare undersökning och faktiskt få reda på hur man inom stora företag jobbar praktiskt med att behålla sina kundrelationer och vilka teorier som i ”riktiga” arbetslivet används.

Innehåll

Hantering av kundrelationer

1. Inledning
1.2 Problembakgrund
1.3 Problem diskussion
1.4 Syfte
1.5 Forskningsfrågor
1.6 Avgränsning
2. Teori
2.1 Relationsmarknadsföring
2.2 Behov, Önskemål och efterfrågan
2.3 Hållbar marknadsföring
3. Metod
4. Resultat
4.1 Grant Thornton
4.2 EY
5. Analys
6. Slutdiskussion
7. Källförteckning

Utdrag

Företag strävar efter en omedelbar kundnöjdhet och affärsresultat, samtidigt som marknadsförare måste tänka bortom det och skapa marknadsstrategier som bevarar världen för kommande generationer. Hållbar marknadsföring kräver att möta dagens behov för konsumenter och företag och samtidigt bevara eller förbättra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Varje företag tar ett ansvar för att bibehålla den hållbara marknadsföringen inom... Köp tillgång för att läsa mer

Marknadsföring - kundrelationer | Rapport

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket text men inte så många exempel som man kan tro när man ser mängden text. Det är en del upprepning som görs, vilket inte leder till så mycket användbar information. Dock en fin rapport, som i sig visar hur saker ska se ut och alltså kan vara användbart.
 • 2015-01-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jag tycker den var jäääätte bra och den hjälpte mig super mycket kring mitt arbete!!!
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  yassssssssssssssss bbbbbbb
 • 2016-05-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra text med tydlig information