Martin Luther och reformationen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1672
  • PDF

Fördjupningsarbete: Martin Luther och reformationen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Martin Luther och reformationen. Eleven berättar om reformationens historia och Martin Luthers syn på kyrkan och kristendomen, samt reformationens samhällspåverkan och arv.

Innehåll

- Martin Luther
- Referenser

Utdrag

Martin Luther var en tysk munk som var född 10 november 1483, han är känd för att ha startat den protestantiska reformationen. Under Medeltiden hade kyrkan, och kyrkans makt varit stark i den centrala Europa. Kyrkan styrde stort sätt hela landet, kungadömena var decentraliserade medan centraliseringen var på den katolska kyrkan.

Under senmedeltid började kyrkans makt ifråga sättas, i början på 1400–talet började den katolska kyrkan ställas till svars, speciellt av kungar och kungadömen, och speciellt emot påven.
Det fanns ut lärda människor som hade kunskapen till att läsa bibeln, där läran över hur man skulle leva stod i. Dessa människor var strängt emot den stora rikedom kyrkan hade, då det i bibeln inte stod något om detta, och de var även strängt emot massor med andra saker som inte hade nämnts i bibeln, men som kyrkan hade som krav i samhället. Det fanns specifikt en man, Martin Luther som var starkt emot detta påhitt. Han var en munk i Tyskland som hade mycket stor kunskap utifrån vad som stod i bibeln, eftersom han själv kunde läsa den. Och han var då starkt medveten om att kyrkan inte följde det som stod, han var mest kritisk mot avlatsbrevet, då en man en gång försökt sälja den själv till Luther. ( det står inget om avlatsbrev i bibeln)
Luther var alltså startaren på en protest mot kyrkans olika lagar som bara fanns för att styra människor och kräva pengar utav dem, inte för deras tro. En av de viktigaste sakerna Martin Luther stod för la bakom hans ord mot kyrkan och deras tro, det han menade att människor skulle följa var bara ”tron allena”, han menade att t, du behöver inget avlatsbrev, inte betala till kyrkan eller följa några svåra regler, bara tro på gud, och ”Bibeln allena” som han menade att man skulle läsa bibeln och få sin egen uppfattning över vad man ska tro. Man kan även säga att Martin Luther startade en kamp mellan Politik och Religion, då Kungadömen inte längre var centraliserade, såg kungarna en... Köp tillgång för att läsa mer

Martin Luther och reformationen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.