Marxistisk ekonomi och Marknadsliberalism | Ekonomiska teorier

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • B
  • 4
  • 1636
  • PDF

Fördjupningsuppgift, Sammanfattning: Marxistisk ekonomi och Marknadsliberalism | Ekonomiska teorier

En väl sammanfattande fördjupningsuppgift som handlar om två stora ekonomiska teorier, Marxistisk Ekonomi och Ekonomisk Liberalism. Teoriernas viktigaste aspekter förklaras här samtidigt som deras historiska sammanhang redogörs för. De två teorierna jämförs också.

Innehåll

- Grundläggande Tankar
- Det Historiska Sammanhanget
- Påverkan
- Jämförelse
- Hur hade det kunnat se ut idag?
- Källor

Utdrag

Den marxistiska ekonomiska teorin är en stark reaktion mot kapitalismen och marknadsliberalismen. Marxistisk ekonomi har sin utgångspunkt i att all makt ska utgå från den överväldigande majoriteten och majoriteten i samhället är arbetarklassen. Arbetarklassen består av många olika arbetsgrupper oftast de med minst makt och inflytande och sämst ekonomiskt ställda. Därför är den...

Ekonomisk liberalism eller marknadsliberalism och kapitalism är den första ekonomiska teori som används än idag och som också är den teori som tar mest plats i världen. Marknadsliberalismen var en reaktion mot den tidigare feodala ekonomin och det feodala samhället, alltså merkantilismen. Ärftliga privilegier ansågs vara dåligt och frihetsinskränkande. Därför var det och är viktigt för... Köp tillgång för att läsa mer

Marxistisk ekonomi och Marknadsliberalism | Ekonomiska teorier

[0]
Inga användarrecensioner än.