Maslow, Hertzberg och Vroom | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Ledarskap och organisation
  • C
  • 4
  • 1419
  • PDF

Maslow, Hertzberg och Vroom | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som handlar om Maslow, Hertzberg och Vroom och deras utvecklingsteorier.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Hertzberg
Maslow
Vroom
Analys
Vroom och maslow
hertzberg och vroom
Self eficacy och maslow.
Slutsats

Utdrag

1. Hertzberg använde sig utav sin tvåfaktorsmodell, Hertzbergs två faktors modell påstår att man på en arbetsplats uppnår motivation och nöjda anställda genom att ge dem utmanande men roligt arbete. Arbete där man kan uppnå något positivt på ett personligt plan och utvecklas individuellt. Kanske också avanceras inom organisationen. Man kallar dessa för motivationsfaktorer.
Saker som kan leda till missnöje bland de anställda är enligt Hertzberg saker som låga löner, dåliga arbetsförhållanden eller dåliga chefer. Dessa saker bidrar till de anställdas missnöje med arbetsplatsen. Dessa faktorer benämns som hygienfaktorer. Hygienfaktorer har dessutom en direkt koppling till de tre lägsta stegen i Maslows behovstrappa fysiologi, kärlek och säkerhet.
Herzberg hävdar vidare att arbetsuppgifter som den ansällde ser som betydellsefull leder till nöje bland de anställda alltså väldigt annorlunda från de fakoter som skapar missnöje på jobbet är inget missnöje på jobbet. Vidare innebär det här naturligtvis också att motsatsen till nöje på jobbet är inget nöje på jobbet.

2. Maslow beskriver motivation enligt en trappa som kallas för ”behovshierarki”. I denna modell förklarar Maslow hur våra männskliga behov och vad vi prioriterar i ordning. Våra mässnliga behov kan enligt maslow placeras in i fem olika kategorier och varje kategori en viss nivå utav prioriteringar för oss.
Vi börjar som små barn längst ner i stegen och jobbar oss sedan uppåt med tiden. vi kan förflytta oss uppåt och neråt i behovstrappan på grund utav våra yttre omständigheter som skulle kunna inträffa tillexempel krig eller en skilsmässa. De första fyra stycken... Köp tillgång för att läsa mer

Maslow, Hertzberg och Vroom | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.