Massmedia: Funktion, press och sociala medier | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 1a1
  • C
  • 7
  • 2149
  • PDF

Massmedia: Funktion, press och sociala medier | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om massmedia. Svaren tar bland annat upp mediernas funktion och huvuduppgifter, roll i ett demokratiskt samhälle och påverkan på sina mottagare. Dessutom tas pressregler, sociala medier och nyhetsvinkling upp.

Innehåll

1. Vilka är massmedias huvuduppgifter och vad innebär dessa? Vilken av massmedias uppgifter anser du är viktigast?
2. Ge fem exempel på olika massmedier.
3. Hur brukar man dela in dagstidningar? Ge exempel på några dagstidningar.
4. Varför har vi statligt presstöd?
5. En vanlig tidning innehåller olika delar eller ”sidor”, vilka? Redogör för innebörden av de olika delarna.
6. Förklara vad som menas med public service-modellen. Vilka stora skillnader finns det när det gäller kommersiell tv och icke kommersiell tv (public service)? Ge exempel på kommersiella respektive public-service kanaler.
7. Varför har sociala medier gjort det svårt för diktaturer?
8. Hur kommer det sig att många nyheter försvinner på vägen fram till mottagaren?
9. Vilka faktorer är det som gör att en händelse blir en nyhet?
10. Ge några exempel på hur vi kan påverkas av massmedia, men också hur vi kan påverka med hjälp av massmedia.
11. Ge exempel på hur man kan vinkla nyheter.
12. Hur förhåller sig diktaturstater till massmedia?
13. Vad är det för skillnad mellan information och propaganda?
14. Varför är massmedierna viktiga i en demokrati?
15. Massmedierna ska medverka i en fri och öppen samhällsdebatt. Vilka av Sveriges grundlagar talar om vilka fri-och rättigheter massmedia har, men också vilka spelregler de måste följa?
16. Förklara orden censur och anonymitet.
17. Vilka är de pressetiska reglerna?
18 och 19 Vad har pressombudsmannen för uppgift, Vad har pressens opinionsnämnd för uppgifter?

Utdrag

Man kan vinkla nyheter genom att skapa dramatik. En nyhets görs om så att den blir mycket dramatisera en vad den egentligen är. Man vill ha så mycket uppmärksamhet som möjligt och det kan leda till att man tar bort vis fakta som känns tråkig och kanske läger till en annan mer intressantare som man vet... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedia: Funktion, press och sociala medier | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.