Massmedia | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • D
 • 4
 • 1004
 • PDF

Massmedia | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor (se vänligen "Innehåll") som kort redogör för ett flertal olika begrepp och perspektiv inom massmedia.

Innehåll

- Förklara vad ett massmedium är för något. Ge gärna exempel också.
- Varför är det viktigt att studera och förstå massmedia?
- Vad menas med ordets makt? Ge exempel.
- Vad menas med bildens makt?
- Vad är det för skillnad på fakta och värderingar?
- Vilka frågor ska man jobba med i en kritisk textanalys och vad är syftet med en kritisk textanalys?
- Vad är syftet med reklam?
- Ge exempel på olika typer av reklam.
- Varför är det så viktigt att massmedia är oberoende i en demokrati (vad har massmediet för uppgift i en demokrati)?
- Två av Sveriges grundlagar reglerar massmediernas frihet, oberoende och rättigheter, vilka? Berätta kort om dessa två grundlagar.
- Varför finns pressetiska regler och vad står det i dem?
- Vad menas med Public-service företag?
- Har slopandet av TV- monopolet bidragit till större mångfald bland TV och radiokanalerna?
- Är det viktigt vem som äger massmedierna?
- Varför har det i Italien under 200-talet varit en intensiv debatt om Berlusconis position som politiker?
- Kan vi i Sverige göra något för att det som hänt i Italien inte ska hända här? Diskutera fördelar och nackdelar med dina förslag.

Utdrag

Tryckfrihetsförordningen grundades år 1766 men ändrades lite vid år 1949. Handlar om rätten till att skriva samt publicera vad man vill. Myndigheter får inte granska innan publicering, de ska inte ha något med media och göra. Det ska inte finnas censur förbud. Alla människor har rätt till att få läsa myndigheternas papper utom militär. Man får vara anonym ifall man... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedia | Instuderingsfrågor

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra, mycket givande och inspirationsrik.
 • 2015-05-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  gooooooooooooooooooooooood