Massmedia: Lagar, nyhetsvärdering, mediepolitik | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 936
  • PDF

Massmedia: Lagar, nyhetsvärdering, mediepolitik | Sammanfattning

En sammanfattning i punktform som handlar om massmedia. Här tas lagar och regler kring massmedia, hur nyhetsvärdering går till, mediepolitik och reklam upp och förklaras kort.

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Lagar och etiska regler
- Nyhetsvärdering
- Mediepolitik
- Reklam

Utdrag

Grundlagarna
 Successionsordningen (SO)
 Regeringsformen (RF)
• Yttrandefrihet i personlig kommunikation.
 Tryckfrihetsförordningen (TF)
• Yttrandefrihet i tryckt massmedia.
 Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)
• Yttrandefrihet i icke-tryckt massmedia.
Viktiga principer i TF/YGL
 Etableringsfriheten
• Alla har rätt att ge ut t.ex. böcker och tidningar.
• Marksänd radio och teve kräver tillstånd.
 Censurförbudet
• Myndigheter får inte granska, stoppa eller ändra innan något publicerats.
 Ansvarige utgivaren
• Allt som publiceras måste ha en ansvarig person som kan straffas om det som publicerats visar sig vara olagligt.
• Utan ansvarig utgivare skyddas ej det som publicerats av TF/YGL.
 Offentlighetsprincipen
• Handlingar som finns hos myndigheter ska vara fria för vem som helst att ta del av.
• Gäller dock inte allt t.ex. inte sådant som är hemligstämplat eller inte är färdigt.
 Anonymitetsskyddet
• Den som lämnar information till massmedia har rätt att få vara anonym.
 Meddelarskyddet
• Myndigheter får inte ens försöka... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedia: Lagar, nyhetsvärdering, mediepolitik | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.