Massmedia, Pressen och Nyheter | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • D
  • 6
  • 1603
  • PDF

Instuderingsfrågor: Massmedia, Pressen och Nyheter | Frågor och svar

Frågor med enklare svar kring massmedia. Fokus ligger bland annat på nyheter, nyhetsurval, grindvakter, vinkling, tryckfrihet, yttrandefrihet, etiska regler för tidningar, Allmänhetens pressombudsman, Pressens opinionsnämnd, ansvarig utgivare, statligt presstöd, public service-modellen och källkritisk granskning. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Innehåll

1. Vad menas med massmedia? Ge några exempel som når ut till allmänheten.
2. Gå in på www.mediekompass.se/ung och "Visste du att". Jämför dina medievanor med andra ungdomar. Skriv därefter en kort sammanfattning om dina mediavanor.
3. Granska, informera, kommentera och förmedla åsikter kring en nyhet.
4. Vad blir en nyhet? (Henk Prakkes modell)
5. Vilka påverkar nyhetsurvalet (grindvakter)?
6. Kan man lita på massmedier? Ge exempel på hur man kan vinkla nyheter.
7. Vilka regler finns för massmedia? Beskriv kortfattat det viktigaste från Tryckfrihetsordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.
8. Gå in på www.mediekompass.se/ung och gör testet "Testa dig själv"
9. Det finns dessutom etiska regler för tidningar. Gå in på www.po.se och ta reda på hur Allmänhetens pressombudsman och Pressens opinionsnämnd arbetar. Ge ett exempel på en fällning och vilka pressetiska regler som tidningen brutit mot.
10. Vad är en ansvarig utgivare?
11. Varför får vissa tidningar ett statligt presstöd?
12. Vad menas med public service-modellen?
13. Välj någon webbsida som du använder dig av för att besvara dessa frågor. Gör en källkritisk granskning av webbsidan med hjälp av "Lathund i källkritiskt på internet" som du hittar på
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan
- Källförteckning

Utdrag

10. Vad är en ansvarig utgivare?
En ansvarig utgivare är den personen som bestämmer vad som ska skrivas, en ansvarig utgivare utses av den personen som driver tidningen, sändningsverksamheten eller som framställer webbsidan. En ansvarig utgivare har koll på pressetik, tryck och yttrandefrihet och avgör vad som är rätt eller fel. Dem har ansvariga för allt som sker och ingenting publiceras mot deras ... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedia, Pressen och Nyheter | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.