Massmedia och sociala medier - hur påverkar de oss? | Tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • B
 • 3
 • 759
 • PDF

Massmedia och sociala medier - hur påverkar de oss? | Tal

Ett tal som handlar om massmedia och sociala medier och hur de påverkar oss. Här tas flera artiklar om ämnet upp och diskuteras och olika aspekter av medieanvändande och mediepåverkan lyfts fram.

Utdrag

Enligt DNs artikel “Därför måste vi tala mer om hur medierna utvecklas” så påverkas inte alla av medierna på internet medan andra gör det. Klyftor kommer också enligt artikeln bara att bli större mellan de som påverkas av sociala medier och de som inte påverkas.

Författarna Håkan Järvå och Peter Dahlgren skriver i sin bok “Påverkan och manipulation” om hur nyhetsmedier kan manipulera läsarna genom att framhäva i sina artiklar om t.ex klimatförändringar och inte om kriget i Syrien så kommer personer som blir påverkade av massmedia att tycka att klimatförändringar är ett större problem än krig i Syrien. Det finns också olika nivåer till mediernas framhävande av artikler enligt boken. Den första nivån är det som jag nämde angående Syrien, den andra nivån handlar om att man skriver en artikel som speglar ett visst perspektiv på ämnet i fråga, t.ex arbetslöshetens ökning eller minskning.

Hur påverkar medierna oss? Den negativa påverkan av medier kan t.ex vara sömnlöshet som artiklen “Uppdaterade och sömnlösa”. En undersökning gjordes i Ängelholm av sömnläkaren Gary Badre han... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedia och sociala medier - hur påverkar de oss? | Tal

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var bra och de va gött för de fanns källor
 • 2016-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra, kunde ha användning för detta.
 • 2016-08-23
  hjfgufuyfyfhiijjkjkjkjkjjj
 • 2016-05-25
  Väldigt bra inspirationskälla