Massmedier | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • C
  • 3
  • 1149
  • PDF

Massmedier | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om massmedier, som berättar om massmediernas funktion och makt. Även ägarkoncentration, offentlighetsprincipen och källkritik redogörs för.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Alla massmedier har stor roll att förmedla information om allt som händer i världen och vad som sker i samhället. Folket är beroende och nyfiken av vad som händer i samhället. Man kan lära sig mycket bra saker av massmedier men också negativa påverkningar. Det som är negativ med massmedier är att de sänder inte allt som händer i världen utan de tar det som folket är nyfikna. Allt som förekommer i massmedier stämmer inte alltid, vissa uppgifter de lämnar är inte rätt. Ibland gör de det för att väcka orolighet och ilska mellan olika partier tillexempel i regeringen. Medias makt bestäms inte av folket och är inte demokratiskt utan styrs av en liten minoritet. Man kan säga att nästan alla människor i världen är beroende av massmedier mest av tv och radio.

Tv och radio haft mycket stor inverkan på människor sedan långt tillbaka i tiden. Man kan helt enkelt säga att massmedier styr befolkningen genom att de styr den information som befolkningen får. Massmedier sprider kunskap om nyheter och information som påverkar oss och alla andra runt omkring. Sverige var det första landet i världen som lagstiftade om tryckfrihet redan år 1766. Lagen insåg att tv, radio och tidningar har rätt att framföra vilka åsikter de vill och publicera de nyheter de vill. Det var ingen som la näsan i blöt. Jag tycker att det är också en sysselsättning för våra unga och gamla, tidningar och nyheter får vardagen att gå fortare och man lär sig en hel del... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedier | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.