Master and Commander: Ledarskapsstil Aubrey & Maturin | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Ledarskap och organisation
  • Inget betyg givet
  • 542
  • PDF

Master and Commander: Ledarskapsstil Aubrey & Maturin | Frågor och svar

Frågor och svar om ledarskapsstilen hos karaktärerna Jack Aubrey och Stephen Maturin från filmen "Master and Commander" från 2003. Filmen är baserad på Patrik O'Brians romanserie från 1969 med samma namn.

Innehåll

Master and Commander – The Far Side of the World

- Vilka ledartyper är Aubrey och Maturin?
- Spelar dessa två ledarstilar någon roll för hur vi arbetar i klassen?
- Vad är det som kapten Aubrey gör som utgör ledarskap i olika situationer och på vilka sätt svarar besättningen på dessa handlingar – och därmed bidrar till att ledningen fungerar?
- Ge exempel på dåligt ledarskap i filmen. Vilka konsekvenser får detta?

Utdrag

Jag ser Aubrey som en auktoritär ledare, men i denna situation ser jag det som nödvändigt och jag tycker att han väldigt god ledare. När situationen kräver det har han även förmågan att föra ett situations anpassat ledarskap. Ett exempel på när han tydligt visar sitt auktoritära ledarskap är när han sa till Mr. Hollom att han inte skulle försöka... Köp tillgång för att läsa mer

Master and Commander: Ledarskapsstil Aubrey & Maturin | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-09-20
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    ....................................

Material relaterade till Master and Commander: Ledarskapsstil Aubrey & Maturin | Frågor och svar.