Matdagbok och motion | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • B
 • 19
 • 2773
 • PDF

Matdagbok och motion | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om kost, hälsa och motion där eleven bland annat inkluderat en 3-dagars matdagbok. Vidare så analyserar eleven sin egen diet samt den motion som genomförs under perioden.

Innehåll

KOST, MOTION & HÄLSA
- Inledning
- Metod
- Kost
- Min kost
- Dag 1
- Dag 2
- Dag 3
- Analys
- Livsmedelsverkets rekommendation
- Dieter
- Tallriksmodellen
- LCHF
- Vegetarisk kost
- Motion
- Rekommenderas fysisk aktivitet
- Min motion
- Analys
- Avslutning
- Källförteckning
- Bilagor

Utdrag

1. Inledning
Att räkna sina kalorier i en mobilapplikation eller att följa en speciell diet är inget ovanligt i dagens samhälle. Massmedias påverkan kring utseendefixering och den perfekta kroppen växer och många kämpar hårt med olika dieter och galna träningsprogram för att uppnå den perfekta kroppen som egentligen inte finns hos någon.

För att må bra är det viktigt med fysisk aktivitet och nyttig kost. Men på senare tid så brister vi i dessa punkter. Dåliga kostvanor kan leda till en fattig tarmflora som i sin tur ofta är kopplad till olika sjukdomar som diabetes och hjärt-­‐ och kärlsjukdomar.1 Även övervikt och fetma har aldrig varit ett större problem än var det är nu. Dessa problem kostar både oss själva och samhället pengar och lidande och det är därför viktigare än någonsin att sprida kunskap om detta ämne.

Med grundläggande kunskaper inom kost, motion och hälsa kan man ändra sin livsstil för att må bra. Denna rapport har just syftat till att få ökad kunskap och analysera kosten och motionens betydelse för ett friskt välmående liv.

Metod
Mina kostvanor undersöktes genom att anteckna allt som konsumerades under en tredagarsperiod. Dessa anteckningar undersöktes med hjälp av mobilapplikationen och hemsidan Fatsecret för att ta reda på fördelningen av olika näringsvärden i de livsmedel som konsumerades.2 I appen ställdes också vikt, längd, kön samt fysisk aktivitetsnivå in för att få ett rekommenderat dagligt intag av kalorier att följa. Resultatet analyserades, diskuterades och jämfördes sedan med näringsrekommendationer på olika Internetkällor med fokus på Livsmedelsverkets rekommendationer på deras hemsida.

Informationen är främst hämtad från Livsmedelsverkets hemsida. Deras information är baserad på forskning och redovisas seriöst, men ändå enkelt och kortfattat. Därför har källan ansetts vara trovärdig. I de fall då informationen inte har varit tillräcklig, eller att jämförelse av olika värden har varit nödvändig, så har även andra källor nyttjats... Köp tillgång för att läsa mer

Matdagbok och motion | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jättebra.....................