Matematik 1b: Area och volym

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Matematik 1b
 • B
 • 16
 • 2007
 • PDF

Inlämningsuppgift: Matematik 1b: Area och volym

En inlämningsuppgift i Matematik 1b som handlar om area och volym. Här beräknas ett antal figurers area och volym med hjälp av några givna mått och formler som exempelvis Pythagoras sats.

Innehåll

- Uppgift 1: Du har ett akvarium med måtten 75 cm x 45 cm x 40 cm. Hur många liter vatten kan du hälla i akvariet?
- Uppgift 2: Ett grönområde har formen av en rektangel med längden 45 m och bredden 25 m.
a) Beräkna områdets omkrets och area.
b) Man gör om grönområdet så att det istället blir kvadratiskt. Omkretsen är densamma, men vad blir arean nu?
c) Hur kan man få maximal area på området med bibehållen omkrets?
- Uppgift 3: I en triangel är vinkeln A dubbelt så stor som vinkeln B, medan vinkeln C är 20° större än vinkeln B. Beräkna vinkeln B.
- Uppgift 4: Lös ekvationen 3(x + 4) = 36
- Uppgift 5: Beräkna arean av en triangel där den ena kateten är 4,0 cm och hypotenusan är 11,5 cm.
- Uppgift 6: En frysbox botten har måtten 65 cm x 85 cm. Frysboxens volym är 525 liter. Hur hög är frysboxen?
- Uppgift 7: En 20 cm hög konservburk rymmer 1,3 liter. Hur mycket plåt går åt för att tillverka burken?
- Uppgift 8: En person, som gick vilse i en skog, gick i en halvcirkel i stället för att gå raka vägen. Hur många procent längre blev hans väg då?
- Uppgift 9: Ange ett uttryck för arean av en liksidig triangel med sidan a.

Utdrag

Jag löser denna uppgift genom att först räkna ut arean av själva botten av akvariet.
Själva akvariet är ett rätblock, vars botten har en form av en rektangel.
Därav räknar jag ut arean av botten således:
Arean botten (= Basytan = B )
B= a*b
75* 45cm = 3375cm3
Volymen (=V ) räknar man därefter ut således
V= B*h... Köp tillgång för att läsa mer

Matematik 1b: Area och volym

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-09-13
  Tack för bra svara av frågor
 • 2019-06-21
  mycket bra