Matematik på Apoteksgruppen | APL | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Matematik 3c
  • B
  • 7
  • 2184
  • PDF

Matematik på Apoteksgruppen | APL | Rapport

En kort rapport som går ut på att koppla en praktikplats (i det här fallet Apoteksgruppen) till matematik och matematikens betydelse för samhället. Eleven redogör för hur matematik används på praktikplatsen och vilken teknik som används som hjälpmedel. Dessutom belyser rapportens andra del matematikens historia och betydelse för samhället.

Innehåll

APL- uppgift matematik

- Inledning
- Undersökning
-- Teknik
- Diskussion med slutsats
- Matematikens historia och betydelse
-- Två vetenskapsmän- Vem var först?
-- Derivatan och trigonometrins betydelse för vårt samhälle
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
Syftet med studien är att fokusera på matematik inom apoteket, i detta fall Apoteksgruppen. Genom intervju med miljöansvarig på min praktikplats har jag kunnat undersöka hur de kommer i kontakt med matematik, vilket kommer att diskuteras i denna rapport.

Undersökning
På Apoteksgruppen används bara enkel matematik och den har inte utvecklats något genom åren. Stora uträkningar eller stora kunskaper inom matematik är inte nödvändigt på apoteket. För de som jobbar inom apoteket räcker det med att kunna de fyra räknesätten och procent detta då datorn räknar ut nästan allt. Trigonometri är ett område som företaget sällan kommer i kontakt med.

Teknik
Datorer används väldigt ofta på apoteket. ExAGT som är apoteksgruppens egna expeditionssystem finns på alla Apoteksgruppens apotek. Det är Pharma Logica som ligger till grunden för ExAGT och är ett affärssystem med receptexpeditionsstöd som är kopplat till Apotekens Service AB:s alla tjänster. Pharma Logica är i grunden baserat på beprövad basteknologi i form av Microsoft Dynamics NAV och LS Retail. ExAGT används... Köp tillgång för att läsa mer

Matematik på Apoteksgruppen | APL | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-09
    jättebraaaaa!!!!!!!!!