Matematik C | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Matematik 1c
 • B
 • 10
 • 728
 • PDF

Matematik C | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som besvarar olika frågeställningar inom matematik C. Eleven har illustrerat svaren genom att bifoga bilder av sina uträkningar.

Utdrag

Genom att lösa uppgiften har du visat:
Du kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i bekanta situationer. I arbetet hanterar du några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet.

---

Korrekt svar.
Genom att lösa uppgiften har du visat:
Du kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar du med viss säkerhet mellan olika

---

Uppgift 7

Till en konsert såldes 1 200 biljetter i två prisklasser. De dyrare kostade 350 kr/st och de billigare 250 kr/st. Biljettintäkterna var 345 500 kr. Hur många biljetter av den dyrare sorten såldes?... Köp tillgång för att läsa mer

Matematik C | Inlämningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Super. Uträkningarna var en stor hjälp på vägen för att förstå vad som skulle göras!
 • 2016-08-22
  mycket bra! Tack för all hjälp!!
 • 2015-04-13
  Den hjälpte till mycket.. tack tack!