Matematik i samhället | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Matematik 2b
  • B
  • 3
  • 1247
  • PDF

Matematik i samhället | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som handlar matematik i samhället. Här resonerar eleven kring matematikens roll i samhället och i vår vardag, till exempel inom personlig budgetering, statsbudgetering, geometrins roll i allt ifrån forskning till husbyggande, etc.

Studienets kommentar

Observera att källor saknas.

Innehåll

Matematik i samhället

- Matematik i vardagen
- Budgetering
- Geometri och byggen
- Matematik i vardagen

Utdrag

Det är vanligt att endast förknippa matematik som komplicerade ekvationer i en matematikbok, men faktum är att en stor del av samhället har sin grund i matematiken. Det finns många områden i samhället där matematiken har en viktig betydelse. Som exempel så har Telefoner, datorer, mediciner och datorspel matematik i bagaget. För att inte tala om alla hus i världen som inte kunnat byggas utan geometrins hjälp och det ekonomiska systemet som inte hade fungerat utan index.

Matematik i vardagen
Som individ är det viktigt att utveckla en förmåga att kunna sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för människa och samhälle. Om ett matematikproblem stöts på i vardagen ska en matematikbok inte behöva letas fram för att hitta en lösning, den grundläggande kunskapen är något alla vuxna människor bör fått med sig från grundskola och gymnasium. För att kunna hålla jämna steg med samhällets utveckling är det viktigt att den matematik som lärs ut, anpassas till aktuella omständigheter. Om en studerande ser en tydlig koppling mellan vardagslivet och matematiken skulle det per automatik göra lärandet mer relevant och intressant... Köp tillgång för att läsa mer

Matematik i samhället | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.