Matematikens relevans | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Matematik 1c
 • A
 • 7
 • 2555
 • PDF

Matematikens relevans | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven utförligt redogör för matematikens relevans och betydelse inom ett flertal olika områden.

Studienets kommentar

Notera att källhänvisning delvis saknas.

Innehåll

Matematik - Relevans

- Matematik
- Matematik - Ekonomi
-- Lån
-- Sms-lån
-- Relevans
- Matematik - Byggnation
-- Trappan
-- Relevans
- Matematik - Pythagoras sats
-- Pythagoras sats
-- Egypten
--Relevans
- Referenslista

Utdrag

Matematik är ett fenomen som styr många saker som händer i vår vardag. Utan matematiken så hade det varit svårt att bygga hus, köpa varor och tjänster, beräkna resurser och mycket mer. Nationalencyklopedin (2013, 12 december) definierar matematiken som den vetenskap för att lösa problem kring beräkningar av skilda slag, och utveckla metoder för detta, varvid man använder olika så kallade matematiska teorier.

Matematiken spelar stor roll i vetenskapens värld, som i sin tur spelar en stor roll i samhällsutvecklingen. Jag skulle vilja påstå att matematiken fungerar som ett bevis. Alltså, om en teori har matematiken på sin sida så blir teorin mer trovärdig. Jag anser att matematiken har blivit en hörnsten i samhället och i mänsklighetens uppbyggnad .

1. Matematik - Ekonomi

Världen är en enda stor marknadsplats. Allt har ett värde. Varor och tjänster köps och säljs, vissa av dem konsumeras nästan med en gång. Man tror sig veta att ”den världsliga marknadsplatsen” uppkom i Sverige vid senare stenåldern då människor började bygga... Köp tillgång för att läsa mer

Matematikens relevans | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra exempel med relevanta rubriker!
 • 2015-05-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra skriven med konkreta exempel