Matematikens relevans i samhället - statistik | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Matematik 2c
 • C
 • 2
 • 634
 • PDF

Matematikens relevans i samhället - statistik | Diskuterande text

En diskuterande text i Matematik 2c, med fokus på statistik och dess relevans i samhället. Eleven redogör för varför det är viktigt att kunna behärska statistisk, och vilka användningsområden statistik har i vår vardag.

Innehåll

- Matematikens relevans i samhället - statistik
- Källor

Utdrag

Statstiken kan ha nytta i olika saker som t.ex. gör lättare för läsaren att ställa en påstående genom statstiken i ett argument och den visar olika saker på ett lätt sätt alltså istället för att skriva det och det blir bara komplicerad så kan det bevisas på ett lätt sätt. Man kan använda statstiken i vardaglige mycket utan att man vet ,om du får fler viktiga val för dig så måste du göra en... Köp tillgång för att läsa mer

Matematikens relevans i samhället - statistik | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt intressant, har aldrig fått en liknande uppgift i matematik.