Matregler i olika religioner | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 5
  • 2050
  • PDF

Matregler i olika religioner | Fördjupningsuppgift

En enkel fördjupningsuppgift som handlar om matregler i olika religioner. Här redogörs för regler kring mat i de större världsreligionerna: judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddismen. Dessutom förs en diskussion kring konfliker mellan kultur, tradition och religion när det gäller matregler.

Innehåll

- Matregler
- Källförteckning

Utdrag

En del religioner har specifika regler för vad de troende får äta och inte äta samt om hur maten ska slaktas och tillagas. Dessa regler har utformats utifrån de heliga skrifterna och de troende följer dessa regler i syfte att visa aktningen och förtroende för gud. Matregler har även formats utifrån vanor under en väldigt lång tid. Matvanor har även formats utifrån vilka livsmedelsprodukter som var tillgängligt förr i tiden...

Enligt judisk lag kallas det som är rätt och tillåtet att äta för kosher även ”ren mat”. Däremot följer inte alla judar dessa matregler. Köttet ska slaktas så att blodet rinner av i och med de anser att själen sitter i blodet. I bibeln (3 Mos 17:11) står det skrivet att “livet finns i blodet”. ”Kosherslakt” måste även utföras av en slaktare som är jude, denna jude måste även ha en specifik utbildning för den aktuella slakten. Det som anses vara...

Inom kristendomen finns det inga ”riktiga” riktlinjer eller förbud mot någon specifik maträtt eller livsmedelsprodukt. Däremot ska inte katoliker äta kött under tiden hen fastar. Fastetiden för katolikerna inleds med en karneval, som enligt översättning från latinska till svenska betyder ”farväl till köttet”, innan påsken. Inom kristendomen kan det dock...

Inom islam finns också matrestriktioner, i koranen i sura 5:3/4 står det ”Förbudet för er är det självdöda, blodet, svinets kött och sådant som helgats (välsignat) i någon annans namn än Guds, det som strypts eller dödats genom slag, det som dött av ett fall eller blivit ihjälslaget, det som rovdjuren bitit, dock undantaget allt vad ni...

Hinduernas matregler är svåra att klassificera, i och med att dessa regler skiljer sig markant inom de olika samhällsklasserna, fattiga och rika. De rika i de höga samhällsklasserna är ofta vegetarianer, men det är däremot vanligare att en individ i en lägre samhällsklass även äter kött. Därigenom har religionen påverkat människans identitet genom att matreglerna har tillämpas i det hinduiska samhället beroende på hinduernas olika... Köp tillgång för att läsa mer

Matregler i olika religioner | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.