Matrix | Filosofi 1 | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • A
 • 11
 • 3945
 • PDF

Matrix | Filosofi 1 | Frågor och svar

Frågor och utförliga svar om filmen The Matrix utifrån ett antal filosofiska perspektiv. Bland annat behandlas filmens teman utifrån begreppen monism, dualism och pluralism och Platons, Berkeleys, Lockes och Kants teorier.

Innehåll

Matrix

1.0 Börja med att beskriva er upplevelse av filmen och beskriv vilka frågor som den väcker hos er.
2.1 Använd begreppen: Monism, dualism, pluralism för att förklara hur man kan se på hur världen i ”The Matrix” är uppbyggd. (3.7)
2.2 Hur kan man relatera Platons (objektiv idealism gestalt till exempel i ”Grottliknelsen”) och/eller Berkeleys (subjektiv idealism) på verkligheten till filmen the Matrix?
3.1 Beskriv konflikten mellan den rationalistiska och den empiriska verkligheten i ”The Matrix”. Referera gärna till Descartes, Humes, Lockes och Kants idéer.
3.2 Hur kan David Humes kunskapsteoretiska idealism tillämpas på filmens händelser? (Om ni tar upp det i föregående fråga skriv se fråga 3.1)
3.3 Använd de skeptiska argumenten och förklara hur de kan förhålla sig till filmen.
3.4 Vad i filmen skulle kunna kategoriseras i kunskap Á priori och kunskap Á posteriori?
3.5 Förklara hur John Lockes idé om ”Tabula rasa” kan tillämpas på filmen.
3.6 Använd Kants ”kompromiss” för att förklara hur världen i filmen ”The Matrix” är uppbyggd. Använd också begreppet kritisk idealism. (Om ni tar upp det i fråga 3.1 skriv: se fråga 3.1)
3.7 Finns det något i filmen som kan jämföras med Descartes insikt ”Cogito ergo sum”?
3.8 Skulle man kunna påstå att filmen ”The Matrix” stödjer iden om deism? Varför/Varför inte?
- Avslutning
- Källhänvisning

Utdrag

Platons idéer om illusionerna om den riktiga världen har stora gemenskaper med grunden till Matrix filmerna. I Platons teori så är människorna ovetande om vad som finns utanför deras sinnesvärld, de saker de ser och hör är deras verklighet medan de människor som skapar de fastkedjades verklighet. Precis så lever varenda människa i the Matrix, det dem ser, hör, känner och upplever är en verklighet som är skapad till människorna. De lever i en värld där... Köp tillgång för att läsa mer

Matrix | Filosofi 1 | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-10
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra faktainformation och även bra egna tankar och reflektioner om filmen.
 • 2016-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra !!!!!!!!