Matspjälkning | Näringsutbyte | Gasutbyte | Vaccination | Urinbildning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi B
 • MVG
 • 13
 • 2668
 • PDF

Instuderingsfrågor: Matspjälkning | Näringsutbyte | Gasutbyte | Vaccination | Urinbildning

Instuderingsfrågor i Biologi B, med längre men enklare svar. Fokus ligger på matspjälkningen, näringsutbyte mellan blodet och kroppens celler, gasutbyte mellan lungor och blod, vad som händer med kroppen efter en vaccination samt processen vid urinbildning. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas, och att arbetet är skrivet av en elev som inte har svenska som modersmål.

Innehåll

1. Beskriv nedbrytningen av protein, kolhydrater och fett under matspjälkningen.
- Munhålan
- Matstrupen
- Magsäcken
- Tunntarmen
- Tjocktarmen

2. Förklara hur näringsutbytet mellan blodet och kroppens celler går till.
3. Förklara hur gasutbytet mellan lungorna och blodet går till.
4. Förklara vad som händer i din kropp när du vaccineras.
5. Efter filtreringen av blodet i den del av njuren som kallas Bowmans kapsel har vi en väldigt utspädd primärurin. Beskriv hur återtagandet av vatten till blodet går till och njurarnas uppbyggnad.

Utdrag

"Urinbildningen sker i tre steget, Filtrering är en av de tre steg av urinbildning. De två andra är sekretion och re-absorption. I sluten av alla dessa tre steg är urin formeras och skickas till urinblåsan.
I premiär finns vatten, salt, mindre molekyler, blodkroppar och plasmaproteiner. Så premiär urin är det som innehåller mycket vätska och många näringsämne och salter som vår kropp behöver. Om dessa ämnen följer till urinen då får man vätske- och näringsbrist. Så det är viktig att ämnena som kroppen behöver kommer tillbaka i kroppen och därför bildas sekundäreurin som innehåller bara dessa giftiga, skadliga och andra ämne som måste utgår kroppen. Nästan 98 % av premiärurin resorberas av vår kropp innan bildar sekundärurinen."... Köp tillgång för att läsa mer

Matspjälkning | Näringsutbyte | Gasutbyte | Vaccination | Urinbildning

[30]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var bra. Första delen. Korrekturläsning saknas.
 • 2014-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Svaren på frågorna var bra, om man förstod vad det stod. Det fanns många grammatiska fel som gjorde att texten var svår att läsa.
 • 2019-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Faktan var mkt bra, men må gud vara med honom/henne när det kommer till svenskan.
 • 2017-02-26
  Bra fakta, lärorik text som stöd till sitt eget arbete

Material relaterade till Matspjälkning | Näringsutbyte | Gasutbyte | Vaccination | Urinbildning.