Medeltiden: Bönder och adelsmän, kyrkan, handel och jordbruk | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 3
  • 1155
  • PDF

Frågor och svar: Medeltiden: Bönder och adelsmän, kyrkan, handel och jordbruk | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om det medeltida samhälle, som bland annat lyfter fram förhållandet mellan bönder och adelsmän, kyrkan och korstågen, samt utvecklingen av handeln och jordbruket.

Innehåll

1. Redogör för förhållandet mellan herremannen och bönderna på ett medeltida gods. Vilka
rättigheter och skyldigheter hade de gentemot varandra?

2. Under feodaltiden organiserades samhället genom ett vasallsystem. Vad innebar det? Hur
uppstod det? Vad ledde det till?

3. Kyrkan och dess lära om ”gudsfreden” spelade en viktig roll för att hålla samman det
medeltida samhället. Diskutera hur!

4. Vilka var de viktigaste framstegen inom jordbruket under medeltiden?

5. Varför ökade handeln under medeltiden? Hur påverkades samhället av den växande
handeln?

6. Vilka orsaker låg bakom korstågen? Vad fick dessa för följder?

7. Under senmedeltiden gick det feodala samhället in i en kris. Vilka uttryck tog sig detta?
Vilka var orsakerna? Hur kan man förklara att fattigt folk i många fall fick det bättre efter
digerdöden?

8. Varför kunde kungarna stärka sin ställning under senmedeltiden?

9. Man brukar säga att bönderna hade en starkare ställning i Sverige än på kontinenten
under medeltiden. Hur då?

- Källa: Historia 1b

Utdrag

Runt 1300­talet hade befolkningen slutat öka på grund av svältkatastofer vilket gjorde att försörjningen blev svårare. Varför det blev svältkatastrofer är att vädret hade blivit kallare och fuktigare. Under högmedeltiden slutade folkökningen eftersom man hade plöjt upp jord som gav en låg och osäker skörd. Många drabbades av digerdöden som började spridas ca år1350. De flesta trodde att det var Guds sätt att straffa dem mot syndfull mänsklighet, vissa trodde att det var... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden: Bönder och adelsmän, kyrkan, handel och jordbruk | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-08-22
    TAck för hjälpen med denna uppsats. Hjälpte mycket