Medeltiden | Feodalismen, arabernas expansion & städernas utveckling | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • B
 • 4
 • 1391
 • PDF

Frågor och svar: Medeltiden | Feodalismen, arabernas expansion & städernas utveckling | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om medeltiden, som bl.a. redogör för feodalismens inflytande, arabernas expansion under 600-talet samt städernas utveckling.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Mellan vilka år brukar man säga att medeltiden varade och varför har man valt dessa år som gräns? Varför kallas perioden för medeltiden och, slutligen, kritisera begreppet ”medeltiden”
2. Berätta om feodalismens uppkomst, utveckling och betydelse
3. Under medeltiden växer kristendomen kraftigt. Förklara vad det berodde på och ge exempel på konsekvenser för samhället
4. Redogör för arabernas snabba expansion från 600-talet och framåt. Vilka orsaker låg bakom, vilka konsekvenser fick den och visa gärna på likheter och skillnader mellan arabernas expansion och romarnas
5. Under medeltiden bildas många nya städer i framför allt västra och norra Europa. Berätta om städernas utveckling och ge exempel på vilka konsekvenser städernas utveckling fick för Europa
5. Ge exempel på någon/några betydelsefull person under perioden och förklara på vilket sätt han/hon påverkade utvecklingen

Utdrag

Många valde att flytta till Europa för att det var i Europa de flesta handelsbyte skedde. Folk som kom från olika delar av världen började bosätta sig där. Konsekvenserna var att ju mer folk som kom ju mindre mark hade Europa att erbjuda så de blev fullt i visa städer. Under medeltiden så levde folk på jordbruk och sålde vidare sina produkter. Folk ökade och sjukdomar spred sig som till exempel digerdöden och pesten. De kom... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden | Feodalismen, arabernas expansion & städernas utveckling | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-25
  Skriven av Studerande på Termin 4
  det var så bra uppsats ,och beggreb som lät att följa