Medeltiden | Frågor och Svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 672
 • PDF

Medeltiden | Frågor och Svar

Frågor med kortare svar om medeltiden. Fokus ligger bland annat på olika indelningar av medeltiden, kyrkans roll, samhällsordning, jordbruket, monarki samt digerdöden. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll". Notera att källförteckning saknas, men att eleven uppger att informationen är baserad på olika kapitel ur boken "Milstolpar: Historia A" av Lars-Göran Alm.

Lärarens kommentar

Vi fick inga kommentarer på denna inlämning.

Innehåll

1. När var tidig, hög och sen medeltid?
2. Varför blev många germanska ledare kristna?
3. Beskriv den tidiga medeltiden, godssystem, folkvandringar, kyrkans roll osv.
4. Beskriv följande ord: länsväsende, Vasall och naturahushållning.
5. Varför var en kung så beroende av sina vasaller?
6. Präster, nunnor och munkar spelade en stor roll i de medeltida samhället. Ge några exempel.
7. Beskriv förändringarna inom jordbruket under högmedeltiden. Hur påverkade dessa samhället?
8. Kungarna kunde öka sin makt under högmedeltiden. Hur gick detta till?
9. Hur såg maktkampen mellan kungarna och kyrkan ut under medeltiden? Tex. Mark, skatter osv?
10. Hur påverkades samhället av pesten (digerdöden) och varför lyckades man inte stoppa epidemin?

Utdrag

"1. När var tidig, hög och sen medeltid?
- Tidig 500-1000
- Hög 1000-1300
- Sen 1300-1500

2. Varför blev många germanska ledare kristna?
- De tjänade på att samarbeta med kyrkan. För att de flesta germaner var analfabeter och outbildade. Däremot så var kyrkans män väldigt utbildade och kunde utbilda de germanska ledarna.

3. Beskriv den tidiga medeltiden, godssystem, folkvandringar, kyrkans roll osv.
- Tidig medeltid: Västromerska riket går under. Under den tidiga medeltiden hade kyrkan mycket makt. Det var kyrkan som fostrade folket. Från 500 talet utvecklades det som kallas godssystemet, det gick ut på att adelsmännen ville vara självförsörjande. En väldigt orolig period med mycket folkvandringar. Handeln och jordbruket minskade pga att befolkningen minskade.

- Högmedeltid: Befolkningsökning i Europa. Därmed förbättras jordbruket. Ny uppfinning hjulplogen. Handeln blir bättre. Korstågen mot Islam inleds.
Korstågen var militära expeditioner sändes från de västeuropeiska staterna till Mellanöstern med avsikt att ”befria” Jerusalem och andra platser som omnämns i Bibeln från muslimerna."... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden | Frågor och Svar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • 2016-11-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Språket är inte helt korrekt.
 • 2015-05-25
  detta var bra! och hjälpsam.