Medeltiden | Mer än bara mörker och elände

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • C
 • 2
 • 787
 • PDF

Fördjupningsarbete: Medeltiden | Mer än bara mörker och elände

En uppsats om medeltiden, där eleven beskriver varför denna tidsperiod inte var så mörk och eländig som man skulle kunna tro. Eleven lyfter fram de "ljusa" aspekterna av medeltiden, bland annat med fokus på effektiviseringar inom jordbruk och hantverk, uppfinningar så som hästskon och väderkvarnen samt en den ökade importen/exporten inom handel.

Som källa har eleven har använt sig av boken: "Milstolpar" (skriven av Lars-Göran Alm).

Lärarens kommentar

Bra och klara argument, samt bra fakta.

Elevens kommentar

Sammanfattningen skulle kunna förbättras.

Utdrag

"Medeltiden stod inte still:

På 1500-talet sades det att medeltiden var en mörk och händelselös period där allt stod still men dagens filosofer säger annat. Medeltiden var inte bara pesten och makt, medeltiden var mycket mer än så. Många historiska uppfinningar och händelser uppfanns faktiskt under denna tidsepok som påverkar våra liv idag. Renässansens (efter medeltiden) författare och filosofer hävdade annat, och förmodligen var det för att dom såg utvecklingen och skillnaden mellan den tiden och deras. Dom påstod sig vara smartare och mer utvecklade, men stämmer verkligen detta? För dagens historieforskare och filosofer är svaret på denna fråga ett stort nej."... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden | Mer än bara mörker och elände

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra sammanfattning på det medeltida samhällets uppkomst och utveckling!